Eén jaar later…

Het is precies één jaar geleden dat ik hier een stukje schreef. ‘Rumoer binnen de Vrijmetselarij’ heet het schrijfsel dat goed gelezen is zie ik nu. In het kader van ‘het bloed kruipt..’ een voorzichtige poging om dit platform nieuw leven in te blazen. Dat is nog niet eenvoudig: er zijn veel vrijmetselaren, en binnen die groep zijn er bovendien veel kundige schrijvers. Maar ze (die vrijmetselaren dus) publiceren heel matig. Eigenlijk helemaal niet. De (officieel) website van de gezamenlijke loges in Den Haag (GoDN)  is sinds juni 2014 niet meer aangepast. Eigenlijk jammer, want ze hebben beslist wat te melden. Eén van de loges die op maandag bij elkaar komt bestaat niet meer (De Vlammende Ster), heel jammer. De overige loges lijken niet (meer) te investeren in online aanwezigheid. Twee loges steken met kop en schouders boven de rest uit: L’Union Royale (maar: waarom is de agenda leeg) en Groot Nederland verspreiden een duidelijke en vooral aantrekkelijke boodschap. Goed – bedenk ik mij – als niemand, dan… Met hoog gespannen verwachting kijk ik naar de hoofdpagina van de Nederlandse Vrijmetselaren (GoDN), die pronkt hier. Jammer: in het 13 koppig hoofdbestuur zitten schijnbaar geen aanjagers voor het verkopen van het moois dat vrijmetselarij biedt: vreemd want de twee loges die wel snappen hoe dat werkt zitten bij wijze van spreken om de hoek. Leuk is wel dat Loge Ziggurat – ooit gehuisvest in Zoetermeer – haar intrek heeft genomen bij 14 (nu 13) andere loges die ook in Den Haag werken. Loge Ziggurat werkt gemengd (met mannen en vrouwen dus) en het gaat hen heel goed begrijp ik. De website heeft enorm veel inhoud en vooral veel tekst die – wat is het toch met de vrijmetselaars – niet (heel) actueel (meer) is.

Den Haag – om kort te gaan – is eigenlijk te leuk om niet over te schrijven. Hoe onaantrekkelijk de boodschap misschien ook is verpakt: de vrijmetselaren, en dat zijn mannen en vrouwen, zijn stuk voor stuk inspirerende mensen met een mooie boodschap bovendien. Die boodschap zit een beetje verpakt in dit product dat ik op Youtube tegenkom. Het stukje van Mat Herben (ook vrijmetselaar) begint op 0.29. Het is weinigen gegeven om zo kort en krachtig vrijmetselarij neer te zetten. Het derde compliment in dit stukje, en daar laat ik het vandaag even bij!

 

 

Rumoer binnen de vrijmetselarij!

Ik had geen beter moment kunnen bedenken om weer te beginnen aan dit blog. inmiddels met echte concurrentie, want de club vrijmetselaars die zich in Den Haag verenigt als ‘regulier’ gebruikt – zomaar en ineens, en zonder toestemming – de naam ‘Haagse Loges.’ Maar goed, de kenner weet beter, Hier kun je eigenzinnige gedachten lezen en wij kiezen ervoor om die gewoon op te schrijven. Minder dan één jaar weg, en is er inmiddels van alles aan de hand:

  1. De Volkskrant heeft ‘breaking’ news want vrijmetselaars in Amersfoort zou 17 moorden hebben verzwegen. Het zat allemaal net even wat anders, oordeel zelf.
  2. Het hoofdbestuur, en daarin de voorzitter (die men Grootmeester noemt) heeft voor het eerst sinds tijden, een serieus en goed antwoord klaar.
  3. Zoetermeer heeft tot begin 2015 twee loges: Pythagoras (voor mannen) en Ziggurat (voor mannen en vrouwen). Dat is inmiddels verleden tijd want uit onze gegevens blijkt dat Ziggurat vriendelijk is verwerlkomt in Den Haag. Zoetermeer moet het weer doen met één loge en die is er alleen voor mannen.
  4. Als je vrouw en vrijmetselaar wilt zijn dan kun je inmiddels alle kanten op: je hebt de Weefsters (maar dat is eigenlijk geen vrijmetselarij) en er is vrijmetselarij voor vrouwen. Hoe Nederlands, het begint meteen goed en met ruzie: in de Zuidelijke Nederlanden is een initiatief gestart, maar nog zonder werkplaats of loge. In Gouda pakt men het wat serieuzer aan: daar is bijzonder snel een loge – alleen voor vrouwen – uit het ‘niets’ ontstaan. Om ze te vinden heb je een creatieve geest en veel geduld nodig. Hoeft niet, volg de link en kom zomaar in Gouda.
  5. Het aantal ‘georganiseerde’ Vrijmetselaars in Den Haag neemt af. Dat is jammer want Den Haag is wel een beetje de bakermat van de vrijmetselarij in Nederland. Het hoofdbestuur (van de georganiseerde vrijmetselaars) heeft twee instrumenten bedacht om het tij te keren: de Hermans van Tongeren Prijs. Wij schrijven er graag over, maar met de beste wil van de wereld is er niet één zinnig artikel over op internet te vinden. Het tweede instrument  is vooral voor het hoofdbestuur mooi (en voor de vijf bezoekers  per week van het Museum van Vrijmetselaars dat inpandig is): zie, het nieuwe hoofdkantoor.

Een andere aanhef zou zomaar hebben gekund en, daar kiezen wij vandaag niet voor: een frisse (her-)start en een wekelijkse rubriek. Voor de bezoekers van ver weg: welkom terug, en blijf vooral lezen en schrijven! Dan nog een kleine voetnoot: ik denk dat er een club van vrijmetselaren is die zich verenigt onder de naam: ‘Vrijmetselarij Den Haag Met de beste intenties is dat webforum niet erg geslaagd. Wat een geval van jammer is, is dat deze club onze naam gebruikt. Wij zien het even aan: het archief op die website gaat tot 2014, de initatiefnemers zullen inmiddels met pensioen zijn.

Dan: wij zoeken kritische meelezers die actief meekijken en doen (en advies geven). De contactgegevens staan ergens op deze website en als dat niet het geval is, dan staan ze daar mogen wel!

18 april a.s. open dag voor belangstellenden voor Vrouwen die Vrijmetselaar willen worden

Het iolder-womans maar helemaal de vraag of de titel de lading van dit bericht dekt, maar dit eigenzinnige forum permitteert zich enige vrijheid. Om kort te gaan: Op 18 april a.s. is er een comparitie. Het thema is: ‘Zelfstandig zoeken naar waarheid.” Deelname is zonder kosten maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan eenvoudig via info@vmvnl.nl

Wat is dat voor een club, Vrijmetselarij voor Vrouwen in Nederland? Het is – zo lees ik – nog geen loge. Vrijmetselarij voor Vrouwen in Nederland (VmV) stelt zich ten doel om in Nederland een loge op te richten waarin vrouwen zelfstandig Vrijmetselarij kunnen beoefenen naar de stijl en gebruiken zoals die in Nederland gangbaar zijn. In ieder geval komt de loge i.o. (in oprichting) regelmatig bij elkaar in Gouda.

In de nieuwsbrief die u hier kunt bekijken Nieuwsbrief Maart 2015, staan nog de volgende gegevens:  De leden van de werkgroep nodigen alle vrouwen die serieus belangstelling hebben voor de wijze van werken van de Vrijmetselarij, uit voor een open comparitie: een avond met gasten waarin wij, na een korte inleiding, met elkaar in gesprek komen. Deze keer is het thema: de opdracht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid. Zie voor een korte toelichting onze nieuwsbrief van januari. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het gesprek, in welke vorm en hoe bescheiden ook.

Wanneer: Zaterdag 18 april
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Waar: Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda
Aanmelden via: info@VmVnl.nl

31 Maart a.s.: openbare lezing ‘Het Verloren Symbool’ en Vrijmetselarij

Dan BrownOp dinsdagavond 31 maart a.s. is er een openbare lezing in Zoetermeer. Deze bijeenkomst vindt plaats in de typische stijl van de Vrijmetselaren. Op het programma staat een lezing staat het boek ‘Het Verloren Symbool’ van Dan Brown en de Vrijmetselarij centraal.

Dan Brown’s roman ‘Het verloren symbool’ gaat over de vrijmetselarij. Miljoenen exemplaren gingen er van het boek wereldwijd over de toonbank en binnenkort komt de film uit. Vrijmetselarij wordt daardoor weer  in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, want de broederschap is het decor en speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman.

Ook in Brown’s bestseller ‘De Da Vinci Code’ speelde de vrijmetselarij al een rol. Maar wat is het geheim, dat de leden bewaren en wat is het verloren symbool? Wat is er in Dan Brown’s boeken waar en wat is er niet waar?

In Zoetermeer is ook een vrijmetselaarsloge. Wat gebeurt daar en wat voor soort mensen zijn er lid? In ‘Het verloren symbool’ trekt Dan Brown een sluier weg van een deels verborgen wereld vol mystiek, genootschappen en geheime ruimtes. Dat deed hij al eerder in ‘De Da Vinci Code’. Maar op het betrouwbaarheidsgehalte van zijn onthullingen kwam destijds veel gefundeerde kritiek. Heeft hij daarvan geleerd of moeten wij ook ‘Het verloren symbool’ met een korreltje zout nemen, als hij bijvoorbeeld de vrijmetselarij beschrijft?

Lezing en rondleiding
Op 31 maart 2015 zal Paul Marselje, hoofdbestuurslid van de Nederlands Orde van Vrijmetselaren, in een lezing aan de hand van het boek in de wereld van Dan Brown duiken. Hij zal daarbij meer vertellen over de feiten, fictie en de mysteries van de vrijmetselarij. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht, net als het verloren symbool. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de vrijmetselarij en de loges.

Wat:
Dan Brown’s Verloren Symbool en de Vrijmetselarij

Waar:
Julianalaan 3, Zoetermeer (Adventkerk)

Wanneer:
31 maart a.s. 20.00 uur (zaal open, 19.30 uur)

Toegang:
€2,50 (inclusief koffie of thee)

Meer informatie: voorlichter@logepythagoras.nl

Leiden: Vrijmetselaarsloge Ishtar, een nieuwe Loge voor gemengde vrijmetselarij!

Afbeelding

– EINDELIJK EEN PLEK VOOR GEMENGDE VRIJMETSELARIJ IN LEIDEN –

LOGE ISHTAR: de Liefde op het spoor…

Al langere tijd bestaat er in Leiden een duidelijke belangstelling voor gemengde vrijmetselarij, die vorm van vrijmetselarij die ruimte biedt aan mannen én vrouwen om in gezamenlijkheid aan zichzelf te werken en om vandaaruit samen te bouwen aan een betere en mooiere wereld. Tot dusver kende Leiden echter geen loge waarbinnen gemengde vrijmetselarij mogelijk was. Daar komt nu verandering in – een groep van mannelijke en vrouwelijke vrijmetselaars heeft besloten om in Leiden een nieuwe loge op te richten voor gemengde vrijmetselarij: LOGE ISHTAR!

De leden van Loge Ishtar willen elkaar de ruimte geven om zichzelf beter te leren kennen. Ze willen uitnodigen tot verdieping, tot bezinning en tot verbetering van zichzelf. Ze willen nadenken over hoe zij zich tot elkaar en tot de wereld om hen heen verhouden. Ze willen een veilige haven zijn vanwaaruit diepe vriendschap tot wasdom kan komen. Een plek die aanspoort tot een dieper denken en voelen. Een plek waar ze tot zichzelf en tot elkaar kunnen komen.

Ishtar is de Babylonische godin van de Liefde. Niet zonder toeval is zij de naamgeefster voor deze nieuwe Loge. De leden van loge Ishtar willen de Liefde zien als leidraad – als de basis en de uitkomst van gemeenschappelijke arbeid.

Loge Ishtar zal een zusterloge zijn van de in Zoetermeer werkende Loge Ziggurat, eveneens een loge voor gemengde vrijmetselarij.

Open Dag

Op zaterdagmiddag 24 mei 2014 opent Loge Ishtar om 14.00 uur haar deuren om geïnteresseerden kennis te laten maken met deze nieuwe loge. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de leden van de loge te ontmoeten en om met elkaar van gedachte te wisselen over de gemengde vrijmetselarij, over Loge Ishtar en over hoe vrijmetselaars met elkaar willen werken.

Adres:

Stichting Leids Maçonniek Centrum, Steenschuur 6, 2311 ET, Leiden

Belangstellenden zijn op 24 mei van harte welkom in Leiden!

Bezoek intussen vast de website van Loge Ishtar – klik hier.

Voor vragen en nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de woordvoerder van Loge Ishtar, de heer Frans Coers. Tel: 06-41839780. E-mail: efcoers@live.nl

Ontdek het vuur van de vriendschap! Open Avond gemengde Vrijmetselaarsloge Ziggurat Zoetermeer, vrijdag 23 mei

Afbeelding

Op vrijdagavond 23 mei 2014 organiseert loge Ziggurat een voorlichtingsavond voor belangstellenden, met als thema: ’Ontdek het vuur van de vriendschap!’

Van 19.30 tot ca. 22.00 uur opent de loge haar deuren. Locatie: Julianalaan 3 te Zoetermeer. Iedereen is van harte welkom om op deze avond, onder het genot van een hapje en een drankje, nader kennis te maken met loge Ziggurat en haar leden.

Loge Ziggurat is een moderne vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen, werkzaam in het centrum van Zoetermeer. Het is een energieke loge bestaande uit mensen die met elkaar op serieuze en toegewijde wijze willen arbeiden. De leden streven naar gezamenlijke ontwikkeling en verdieping, terwijl ze worden gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat anderen beweegt en naar hoe zij de schoonheid van de diversiteit kunnen integreren in wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe zij willen werken.

Wees welkom
Wees welkom op onze voorlichtingsavond en maak kennis met de gemengde vrijmetselarij. Kennismaken met nieuwe ideeën en reizen in de letterlijke en figuurlijke wereld staan bij ons hoog in het vaandel. De leden willen graag naar buiten treden en de ontmoeting met de ander bevorderen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Samen zijn zij voortdurend op zoek naar de dynamische balans tussen traditie en innovatie, passend bij deze tijd. Loge Ziggurat wil graag een pleisterplaats zijn voor diegenen die bij haar aankloppen en dus biedt zij een warm welkom aan iedere gast: een plek om uit te rusten, te reflecteren en bij te komen – en voor sommigen misschien zelfs wel een thuishaven.

Zie voor verdere informatie de website: www.vrijmetselaars-denhaag.nl. Daarnaast kan contact worden opgenomen met de voorzitter, de heer Frans Coers: 06-41839780. E-mailcontact is eveneens mogelijk, via de secretaris: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl. Volg Loge Ziggurat op Twitter – klik hier.

Muziek bij een bijzondere gebeurtenis: De Gezel!

Muziek (Gezel)“De Trollenmuziek duurde wel een beetje lang..!” zegt een ernstig kijkende Zuster tegen mij, kort nadat mijn werk erop zit. Mijn werk die avond: het verzorgen van de muzikale omlijsting van een bijzonder moment voor ons allemaal, maar de Leerling (bijna Gezel) in het bijzonder. De muziek van de Trollen: ik heb daar niet meer over doorgevraagd, wellicht bedoelde ze  Edvard Grieg, zijn Lyrische Stukken (Op.65  No.6) Bryllupsdag på Troldhaugen (Trouwdag in Troldhaugen). Om maar het de deur in huis te vallen: het was Grieg (overigens ook prachtig) beslist niet. Ze luisterde naar Paul Dukas, zijn  L’apprenti sorcier, later fenomenaal verfilmd door Walt Disney (Paul en Walt waren beiden vrijmetselaar, maar daar gaat het nu even niet om).

Muziek binnen vrijmetselarij, is het domein van de Kapelmeester (soms heet hij of zij ook Broeder/Zuster van Talent). Het omlijsten van een rituaal is nog geen sinecure en de voorbereiding op deze avond verloopt verre van vlekkeloos. In de muziek die ik kies doe ik mij best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het mooie proces dat komen gaat, de ‘mores’ van de loge en in belangrijke mate juist (ook) de persoon om wie het gaat. In de aanloop van deze avond lukt het mij niet goed om de muziek rond die belangrijke drie fundamenten op te lijnen. Een dag voordat de muziek zal spelen, verdwijnt de volledige lijst in mijn prullenbak en begin ik opnieuw. Via Facebook heb ik contact met de éminence grise van de betreffende loge: Laat ik de goede man (wat hij beslist is) Bob noemen. Hij doet een suggestie: “Met een stuk van Bach ben ik gelukkig, de rest komt wel” schrijft hij. En zo begint de nieuwe lijst, opnieuw.

Het eerste stuk muziek komt uit Schotland: Ríl Liz/An T-seabhag Mooie muziek van moderne Schotten. Brengt zowel rust als ruimte voor reflectie en heeft in haar staart iets vrolijks. Het tweede muziekstuk  is van Gottwald (uit: Hymnus an das Leben) het ‘Dichterliebe’. Bij muziekstuk drie staan wij allemaal voor de belangrijke ‘poort’: de kandidaat (die Gezel gaat worden) en wij, in afwachting. In die verwachting/afwachting past Lever du Jour uit het ballet ‘Daphnis et Chloé‘ van Maurice Ravel uitstekend: zijn muzikale hand schildert het ontwaken van de dag (of… de start van alles). Luister hier!

De prachtige Schepping (Die Schöpfung) van Joseph Haydn (1e deel, Ouverture) had ik zelf kunnen bedenken maar die was voor mij, en op een heel mooi moment in het rituaal al voorgeschreven. Luister hier!

Terwijl de (inmiddels) Gezel van alles doet buiten mijn blikveld, luisteren wij naar Paul Dukas, zijn L’Apprenti sorcier. In feite ging het mij om de eerste twee minuten. Dukas heeft baanbrekend werk geleverd in dit stuk, gebaseerd op Goethe’s Tovenaarsleerling. Het mystieke en verwachtingsvolle. Om heel veel redenen – en die kan ik niet opschrijven, soort van jammer overigens – juist die minuten gekozen. Luister hier het origineel en hier voor de versie van Walt Disney (met beeld).

En dan volgt eindelijk (!) Bach, Cello Suite No 1 / Prelude. Uitgevoerd door – wellicht – de beste Cellist van nu: Yo-Yo Ma. Luister hier.  Kort daarna opgevolgd door het frivole Banjo and Fiddle van
William Kroll. In de uitvoering die ik gebruik speelt Nigel Kennedy maar die kan ik niet vinden, wel deze en die is ook fraai! Het aardige is – en daarmee verklap ik geen geheim geloof ik – van de Gezel dat er veel moois in dat rituaal zit en dat hij (of zij) et een set fraaie opdrachten de wereld in mag. In feite niet meer ‘in opdracht van’ maar meet op basis van eigen denken, vinden en kunnen. Het ‘guitige’ Banjo en Fiddle past daar mooi bij, net zoals Gershwin’sIt ain’t nessesarily so’ uit de opera Porgy and Bess. De uitvoering die ik kies (er zijn er een heleboel) sluit met meeste aan bij de versie die de componist als ‘toetssteen’ heeft gebruikt: viool en piano, luister hier.

Aan een begin komt ook een einde, hoewel het einde natuurlijk niet eindig is. In de geest van de laatste twee muziekstukken kies ik voor traditie (Schots/Keltisch), vrolijk en verwachtingsvol en modern:
Lúnasa met The Minor Bee een titel waar je nog eens over na kunt denken! Luister hier.

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

De maand februari schonk loge Ziggurat twee prachtige en zeer gedenkwaardige bijeenkomsten. Op vrijdag 1 februari werden op feestelijke wijze de Lichten van de loge ontstoken. Daarmee kon de loge haar werkelijke bouw beginnen. Het licht kon zich binnen de loge verspreiden omdat het werd gevoed door het vuur van de vriendschap en de broederschap. Dat nimmer dovend vuur maakte dat de leden van de loge met liefde en inspiratie hun gereedschappen konden oppakken. De fundamenten van de tempeltoren kwamen in het volle licht – daarvandaan kon de trap betreden worden, met hoop en met vertrouwen.

En die hoop werd bovenal gesterkt door de aanwezige leerlingen. Zij immers staan aan de basis van de werkplaats. Zij immers kunnen de weg wijzen naar een gezamenlijke toekomst. Het zijn bovenal de leerlingen die het vuur kunnen helpen verspreiden.

Loge Ziggurat koos bij haar oprichting het Handvest van de Compassie als haar charter en bevestiging. Zo weten de leden zich bij voortduring aangespoord om aan zichzelf te blijven werken, zodat zij van daaruit kunnen omzien naar elkaar en zodat zij samen durven bouwen aan de wereld in zichzelf en om zich heen. Of zoals het charter het zo prachtig zegt:

“Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Toen loge Ziggurat, in het bijzijn van vele gasten, op deze wijze haar oprichting gestalte had gegeven, konden haar leden beginnen met het vormen en verder ontwikkelen van de kaders waarbinnen zij met elkaar willen werken. Zij zijn daarbij sterk gericht op onderlinge betrokkenheid en op een werkelijk luisteren naar elkaar. Want op die manier kunnen zij de ander leren begrijpen en hun eigen inzichten verrijken met de zienswijze van de mensen om hen heen. Het bouwen aan de werkplaats gebeurt zowel symbolisch als fysiek: voor iedere bijeenkomst wordt de werkplaats met vereende krachten opgetrokken. Dat schept een hechte band en dat zorgt voor een uitnodigende doorleving. Loge Ziggurat weet zich hierbij gesteund door talrijke bevriende broeders en zusters, die letterlijk en figuurlijk hun stenen bijdragen.

De leden van loge Ziggurat vinden het belangrijk om samen vooruit te kijken, zonder voorbij te gaan aan het nu. Niet zonder reden kozen zij als hun eerste jaarthema ‘Wortels om te groeien’ – samen willen zij groeien vanuit verbondenheid: met zorg voor de basis en met moed voor de toekomst.

En niets is mooier voor een loge dan de inwijding van een nieuwe broeder of zuster. Op 15 februari mocht Loge Ziggurat haar eerste inwijding vieren: een ontroerende bijeenkomst, zeker ook omdat de nieuw ingewijde leerling de eerste vrijmetselaar is die Loge Ziggurat officieel haar moederloge mag noemen. Het verheugt de loge zeer dat op 15 maart een tweede inwijding zal plaatshebben. De inspirerende leerlingen van loge Ziggurat versterken ieder op hun heel eigen manier de broederketen die de aarde omspant. En vanuit die keten kan het vuur zijn weg blijven vinden – misschien wel zoals Thomas Bianchi het zo mooi verwoordt:

IX, 23
De kaars aansteken
Een ritueel woord spreken
Je liefde uiten
Dat iedereen het horen kan
En dan je kansen grijpen

(Thomas Bianchi: Statie IX: Liefde, 23, in:
Statiën, Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie, 2003)

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

Zie voor meer informatie over loge Ziggurat: http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl; een bericht sturen kan ook: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl

12 maart: Symposium Vrijmetselarij en de Moderne Mens

Symposium 12 maart 201312 maart 2013: Zoetermeer, Symposium ‘Vrijmetselarij en de moderne mens’ met Mat Herben.

Op dinsdagavond 12 maart om 20.00 uur zal er een Vrijmetselaars-symposium plaatsvinden in Zoetermeer. De Zoetermeerse Vrijmetselaarsloge Pythagoras nodigt u uit voor deelname aan dit symposium, waarbij iedereen van harte welkom is. De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.Gastspreker is de heer Mat Herben. Het onderwerp is: “Is vrijmetselarij nog steeds een levenshouding voor moderne burgers?”

De leiding van het symposium is in handen van Frits Otten, voorzitter van Loge Pythagoras. De heer Otten is ruim 10 jaar lid van de orde van vrijmetselaren. Lees verder

Aanmelden: In verband met de te verwachten belangstelling is een aanmelding gewenst. U kunt zich aanmelden (met opgave van het aantal personen) via e-mailadres: symposium@logepythagoras.nl, waarna u een e-mail als bevestiging ontvangt.

1 Februari Zoetermeer: Start Gemengde Loge Ziggurat

Ziggurat (Small)Op vrijdag 1 februari 2013 zal Loge Ziggurat haar lichten ontsteken. Loge Ziggurat is een nieuwe en energieke loge bestaande uit mannen en vrouwen (in logeverband zegt men “broeders en zusters”) die met elkaar en voor elkaar op serieuze en toegewijde wijze willen werken. Loge Ziggurat streeft naar gezamenlijke ontwikkeling en verdieping, terwijl ze wordt gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat anderen beweegt: hoe is de schoonheid van de diversiteit te integreren in wie we zijn, waar we voor staan en hoe wij willen werken?

Voor de bouw van hun Loge zien de leden van Ziggurat een aantal kernbegrippen als belangrijke bouwstenen. Dit zijn de bouwstenen die voor hen essentieel blijken voor het zijn en blijven van de gemeenschap die samen de Loge gaat vormen: Compassie, Broederschap, Zoektocht, Toewijding, Groei, Verdraagzaamheid, Verantwoordelijkheid, Getrouwheid, Geborgenheid, Harmonie, Saamhorigheid, Aandacht, Verwondering, Bouw, Heelheid, Overstijging, Verbinding en Liefde. Met deze bouwstenen wil Loge Ziggurat haar symbolische Tempeltoren optrekken. In deze Tempeltoren zal het vuur van de vriendschap en de broederschap oplichten. Opdat het haar eigen broeders en zusters en  haar vrienden van heinde en verre zal kunnen verwelkomen…

“De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.”

(Henriëtte Roland Holst, 1918)

In het voorjaar van 2013 zal Loge Ziggurat een voorlichtingsavond organiseren voor belangstellenden. Intussen kan men voor nadere informatie al terecht op de website van Loge Ziggurat. Daarnaast kan contact worden opgenomen met de voorzitter, de heer Frans Coers: 06-41839780. E-mailcontact is eveneens mogelijk, via de secretaris: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl.