Rumoer binnen de vrijmetselarij!

Ik had geen beter moment kunnen bedenken om weer te beginnen aan dit blog. inmiddels met echte concurrentie, want de club vrijmetselaars die zich in Den Haag verenigt als ‘regulier’ gebruikt – zomaar en ineens, en zonder toestemming – de naam ‘Haagse Loges.’ Maar goed, de kenner weet beter, Hier kun je eigenzinnige gedachten lezen en wij kiezen ervoor om die gewoon op te schrijven. Minder dan één jaar weg, en is er inmiddels van alles aan de hand:

  1. De Volkskrant heeft ‘breaking’ news want vrijmetselaars in Amersfoort zou 17 moorden hebben verzwegen. Het zat allemaal net even wat anders, oordeel zelf.
  2. Het hoofdbestuur, en daarin de voorzitter (die men Grootmeester noemt) heeft voor het eerst sinds tijden, een serieus en goed antwoord klaar.
  3. Zoetermeer heeft tot begin 2015 twee loges: Pythagoras (voor mannen) en Ziggurat (voor mannen en vrouwen). Dat is inmiddels verleden tijd want uit onze gegevens blijkt dat Ziggurat vriendelijk is verwerlkomt in Den Haag. Zoetermeer moet het weer doen met één loge en die is er alleen voor mannen.
  4. Als je vrouw en vrijmetselaar wilt zijn dan kun je inmiddels alle kanten op: je hebt de Weefsters (maar dat is eigenlijk geen vrijmetselarij) en er is vrijmetselarij voor vrouwen. Hoe Nederlands, het begint meteen goed en met ruzie: in de Zuidelijke Nederlanden is een initiatief gestart, maar nog zonder werkplaats of loge. In Gouda pakt men het wat serieuzer aan: daar is bijzonder snel een loge – alleen voor vrouwen – uit het ‘niets’ ontstaan. Om ze te vinden heb je een creatieve geest en veel geduld nodig. Hoeft niet, volg de link en kom zomaar in Gouda.
  5. Het aantal ‘georganiseerde’ Vrijmetselaars in Den Haag neemt af. Dat is jammer want Den Haag is wel een beetje de bakermat van de vrijmetselarij in Nederland. Het hoofdbestuur (van de georganiseerde vrijmetselaars) heeft twee instrumenten bedacht om het tij te keren: de Hermans van Tongeren Prijs. Wij schrijven er graag over, maar met de beste wil van de wereld is er niet één zinnig artikel over op internet te vinden. Het tweede instrument  is vooral voor het hoofdbestuur mooi (en voor de vijf bezoekers  per week van het Museum van Vrijmetselaars dat inpandig is): zie, het nieuwe hoofdkantoor.

Een andere aanhef zou zomaar hebben gekund en, daar kiezen wij vandaag niet voor: een frisse (her-)start en een wekelijkse rubriek. Voor de bezoekers van ver weg: welkom terug, en blijf vooral lezen en schrijven! Dan nog een kleine voetnoot: ik denk dat er een club van vrijmetselaren is die zich verenigt onder de naam: ‘Vrijmetselarij Den Haag Met de beste intenties is dat webforum niet erg geslaagd. Wat een geval van jammer is, is dat deze club onze naam gebruikt. Wij zien het even aan: het archief op die website gaat tot 2014, de initatiefnemers zullen inmiddels met pensioen zijn.

Dan: wij zoeken kritische meelezers die actief meekijken en doen (en advies geven). De contactgegevens staan ergens op deze website en als dat niet het geval is, dan staan ze daar mogen wel!

18 april a.s. open dag voor belangstellenden voor Vrouwen die Vrijmetselaar willen worden

Het iolder-womans maar helemaal de vraag of de titel de lading van dit bericht dekt, maar dit eigenzinnige forum permitteert zich enige vrijheid. Om kort te gaan: Op 18 april a.s. is er een comparitie. Het thema is: ‘Zelfstandig zoeken naar waarheid.” Deelname is zonder kosten maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan eenvoudig via info@vmvnl.nl

Wat is dat voor een club, Vrijmetselarij voor Vrouwen in Nederland? Het is – zo lees ik – nog geen loge. Vrijmetselarij voor Vrouwen in Nederland (VmV) stelt zich ten doel om in Nederland een loge op te richten waarin vrouwen zelfstandig Vrijmetselarij kunnen beoefenen naar de stijl en gebruiken zoals die in Nederland gangbaar zijn. In ieder geval komt de loge i.o. (in oprichting) regelmatig bij elkaar in Gouda.

In de nieuwsbrief die u hier kunt bekijken Nieuwsbrief Maart 2015, staan nog de volgende gegevens:  De leden van de werkgroep nodigen alle vrouwen die serieus belangstelling hebben voor de wijze van werken van de Vrijmetselarij, uit voor een open comparitie: een avond met gasten waarin wij, na een korte inleiding, met elkaar in gesprek komen. Deze keer is het thema: de opdracht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid. Zie voor een korte toelichting onze nieuwsbrief van januari. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het gesprek, in welke vorm en hoe bescheiden ook.

Wanneer: Zaterdag 18 april
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Waar: Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda
Aanmelden via: info@VmVnl.nl

31 Maart a.s.: openbare lezing ‘Het Verloren Symbool’ en Vrijmetselarij

Dan BrownOp dinsdagavond 31 maart a.s. is er een openbare lezing in Zoetermeer. Deze bijeenkomst vindt plaats in de typische stijl van de Vrijmetselaren. Op het programma staat een lezing staat het boek ‘Het Verloren Symbool’ van Dan Brown en de Vrijmetselarij centraal.

Dan Brown’s roman ‘Het verloren symbool’ gaat over de vrijmetselarij. Miljoenen exemplaren gingen er van het boek wereldwijd over de toonbank en binnenkort komt de film uit. Vrijmetselarij wordt daardoor weer  in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, want de broederschap is het decor en speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman.

Ook in Brown’s bestseller ‘De Da Vinci Code’ speelde de vrijmetselarij al een rol. Maar wat is het geheim, dat de leden bewaren en wat is het verloren symbool? Wat is er in Dan Brown’s boeken waar en wat is er niet waar?

In Zoetermeer is ook een vrijmetselaarsloge. Wat gebeurt daar en wat voor soort mensen zijn er lid? In ‘Het verloren symbool’ trekt Dan Brown een sluier weg van een deels verborgen wereld vol mystiek, genootschappen en geheime ruimtes. Dat deed hij al eerder in ‘De Da Vinci Code’. Maar op het betrouwbaarheidsgehalte van zijn onthullingen kwam destijds veel gefundeerde kritiek. Heeft hij daarvan geleerd of moeten wij ook ‘Het verloren symbool’ met een korreltje zout nemen, als hij bijvoorbeeld de vrijmetselarij beschrijft?

Lezing en rondleiding
Op 31 maart 2015 zal Paul Marselje, hoofdbestuurslid van de Nederlands Orde van Vrijmetselaren, in een lezing aan de hand van het boek in de wereld van Dan Brown duiken. Hij zal daarbij meer vertellen over de feiten, fictie en de mysteries van de vrijmetselarij. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht, net als het verloren symbool. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de vrijmetselarij en de loges.

Wat:
Dan Brown’s Verloren Symbool en de Vrijmetselarij

Waar:
Julianalaan 3, Zoetermeer (Adventkerk)

Wanneer:
31 maart a.s. 20.00 uur (zaal open, 19.30 uur)

Toegang:
€2,50 (inclusief koffie of thee)

Meer informatie: voorlichter@logepythagoras.nl

Leiden: Vrijmetselaarsloge Ishtar, een nieuwe Loge voor gemengde vrijmetselarij!

Afbeelding

– EINDELIJK EEN PLEK VOOR GEMENGDE VRIJMETSELARIJ IN LEIDEN –

LOGE ISHTAR: de Liefde op het spoor…

Al langere tijd bestaat er in Leiden een duidelijke belangstelling voor gemengde vrijmetselarij, die vorm van vrijmetselarij die ruimte biedt aan mannen én vrouwen om in gezamenlijkheid aan zichzelf te werken en om vandaaruit samen te bouwen aan een betere en mooiere wereld. Tot dusver kende Leiden echter geen loge waarbinnen gemengde vrijmetselarij mogelijk was. Daar komt nu verandering in – een groep van mannelijke en vrouwelijke vrijmetselaars heeft besloten om in Leiden een nieuwe loge op te richten voor gemengde vrijmetselarij: LOGE ISHTAR!

De leden van Loge Ishtar willen elkaar de ruimte geven om zichzelf beter te leren kennen. Ze willen uitnodigen tot verdieping, tot bezinning en tot verbetering van zichzelf. Ze willen nadenken over hoe zij zich tot elkaar en tot de wereld om hen heen verhouden. Ze willen een veilige haven zijn vanwaaruit diepe vriendschap tot wasdom kan komen. Een plek die aanspoort tot een dieper denken en voelen. Een plek waar ze tot zichzelf en tot elkaar kunnen komen.

Ishtar is de Babylonische godin van de Liefde. Niet zonder toeval is zij de naamgeefster voor deze nieuwe Loge. De leden van loge Ishtar willen de Liefde zien als leidraad – als de basis en de uitkomst van gemeenschappelijke arbeid.

Loge Ishtar zal een zusterloge zijn van de in Zoetermeer werkende Loge Ziggurat, eveneens een loge voor gemengde vrijmetselarij.

Open Dag

Op zaterdagmiddag 24 mei 2014 opent Loge Ishtar om 14.00 uur haar deuren om geïnteresseerden kennis te laten maken met deze nieuwe loge. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de leden van de loge te ontmoeten en om met elkaar van gedachte te wisselen over de gemengde vrijmetselarij, over Loge Ishtar en over hoe vrijmetselaars met elkaar willen werken.

Adres:

Stichting Leids Maçonniek Centrum, Steenschuur 6, 2311 ET, Leiden

Belangstellenden zijn op 24 mei van harte welkom in Leiden!

Bezoek intussen vast de website van Loge Ishtar – klik hier.

Voor vragen en nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de woordvoerder van Loge Ishtar, de heer Frans Coers. Tel: 06-41839780. E-mail: efcoers@live.nl

Ontdek het vuur van de vriendschap! Open Avond gemengde Vrijmetselaarsloge Ziggurat Zoetermeer, vrijdag 23 mei

Afbeelding

Op vrijdagavond 23 mei 2014 organiseert loge Ziggurat een voorlichtingsavond voor belangstellenden, met als thema: ’Ontdek het vuur van de vriendschap!’

Van 19.30 tot ca. 22.00 uur opent de loge haar deuren. Locatie: Julianalaan 3 te Zoetermeer. Iedereen is van harte welkom om op deze avond, onder het genot van een hapje en een drankje, nader kennis te maken met loge Ziggurat en haar leden.

Loge Ziggurat is een moderne vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen, werkzaam in het centrum van Zoetermeer. Het is een energieke loge bestaande uit mensen die met elkaar op serieuze en toegewijde wijze willen arbeiden. De leden streven naar gezamenlijke ontwikkeling en verdieping, terwijl ze worden gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat anderen beweegt en naar hoe zij de schoonheid van de diversiteit kunnen integreren in wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe zij willen werken.

Wees welkom
Wees welkom op onze voorlichtingsavond en maak kennis met de gemengde vrijmetselarij. Kennismaken met nieuwe ideeën en reizen in de letterlijke en figuurlijke wereld staan bij ons hoog in het vaandel. De leden willen graag naar buiten treden en de ontmoeting met de ander bevorderen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Samen zijn zij voortdurend op zoek naar de dynamische balans tussen traditie en innovatie, passend bij deze tijd. Loge Ziggurat wil graag een pleisterplaats zijn voor diegenen die bij haar aankloppen en dus biedt zij een warm welkom aan iedere gast: een plek om uit te rusten, te reflecteren en bij te komen – en voor sommigen misschien zelfs wel een thuishaven.

Zie voor verdere informatie de website: www.vrijmetselaars-denhaag.nl. Daarnaast kan contact worden opgenomen met de voorzitter, de heer Frans Coers: 06-41839780. E-mailcontact is eveneens mogelijk, via de secretaris: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl. Volg Loge Ziggurat op Twitter – klik hier.

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

De maand februari schonk loge Ziggurat twee prachtige en zeer gedenkwaardige bijeenkomsten. Op vrijdag 1 februari werden op feestelijke wijze de Lichten van de loge ontstoken. Daarmee kon de loge haar werkelijke bouw beginnen. Het licht kon zich binnen de loge verspreiden omdat het werd gevoed door het vuur van de vriendschap en de broederschap. Dat nimmer dovend vuur maakte dat de leden van de loge met liefde en inspiratie hun gereedschappen konden oppakken. De fundamenten van de tempeltoren kwamen in het volle licht – daarvandaan kon de trap betreden worden, met hoop en met vertrouwen.

En die hoop werd bovenal gesterkt door de aanwezige leerlingen. Zij immers staan aan de basis van de werkplaats. Zij immers kunnen de weg wijzen naar een gezamenlijke toekomst. Het zijn bovenal de leerlingen die het vuur kunnen helpen verspreiden.

Loge Ziggurat koos bij haar oprichting het Handvest van de Compassie als haar charter en bevestiging. Zo weten de leden zich bij voortduring aangespoord om aan zichzelf te blijven werken, zodat zij van daaruit kunnen omzien naar elkaar en zodat zij samen durven bouwen aan de wereld in zichzelf en om zich heen. Of zoals het charter het zo prachtig zegt:

“Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Toen loge Ziggurat, in het bijzijn van vele gasten, op deze wijze haar oprichting gestalte had gegeven, konden haar leden beginnen met het vormen en verder ontwikkelen van de kaders waarbinnen zij met elkaar willen werken. Zij zijn daarbij sterk gericht op onderlinge betrokkenheid en op een werkelijk luisteren naar elkaar. Want op die manier kunnen zij de ander leren begrijpen en hun eigen inzichten verrijken met de zienswijze van de mensen om hen heen. Het bouwen aan de werkplaats gebeurt zowel symbolisch als fysiek: voor iedere bijeenkomst wordt de werkplaats met vereende krachten opgetrokken. Dat schept een hechte band en dat zorgt voor een uitnodigende doorleving. Loge Ziggurat weet zich hierbij gesteund door talrijke bevriende broeders en zusters, die letterlijk en figuurlijk hun stenen bijdragen.

De leden van loge Ziggurat vinden het belangrijk om samen vooruit te kijken, zonder voorbij te gaan aan het nu. Niet zonder reden kozen zij als hun eerste jaarthema ‘Wortels om te groeien’ – samen willen zij groeien vanuit verbondenheid: met zorg voor de basis en met moed voor de toekomst.

En niets is mooier voor een loge dan de inwijding van een nieuwe broeder of zuster. Op 15 februari mocht Loge Ziggurat haar eerste inwijding vieren: een ontroerende bijeenkomst, zeker ook omdat de nieuw ingewijde leerling de eerste vrijmetselaar is die Loge Ziggurat officieel haar moederloge mag noemen. Het verheugt de loge zeer dat op 15 maart een tweede inwijding zal plaatshebben. De inspirerende leerlingen van loge Ziggurat versterken ieder op hun heel eigen manier de broederketen die de aarde omspant. En vanuit die keten kan het vuur zijn weg blijven vinden – misschien wel zoals Thomas Bianchi het zo mooi verwoordt:

IX, 23
De kaars aansteken
Een ritueel woord spreken
Je liefde uiten
Dat iedereen het horen kan
En dan je kansen grijpen

(Thomas Bianchi: Statie IX: Liefde, 23, in:
Statiën, Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie, 2003)

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

Zie voor meer informatie over loge Ziggurat: http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl; een bericht sturen kan ook: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl

12 maart: Symposium Vrijmetselarij en de Moderne Mens

Symposium 12 maart 201312 maart 2013: Zoetermeer, Symposium ‘Vrijmetselarij en de moderne mens’ met Mat Herben.

Op dinsdagavond 12 maart om 20.00 uur zal er een Vrijmetselaars-symposium plaatsvinden in Zoetermeer. De Zoetermeerse Vrijmetselaarsloge Pythagoras nodigt u uit voor deelname aan dit symposium, waarbij iedereen van harte welkom is. De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.Gastspreker is de heer Mat Herben. Het onderwerp is: “Is vrijmetselarij nog steeds een levenshouding voor moderne burgers?”

De leiding van het symposium is in handen van Frits Otten, voorzitter van Loge Pythagoras. De heer Otten is ruim 10 jaar lid van de orde van vrijmetselaren. Lees verder

Aanmelden: In verband met de te verwachten belangstelling is een aanmelding gewenst. U kunt zich aanmelden (met opgave van het aantal personen) via e-mailadres: symposium@logepythagoras.nl, waarna u een e-mail als bevestiging ontvangt.

Ziggurat: een nieuwe loge ziet het licht!

Een uitgestoken hand…

Soms lopen dingen heel anders dan we willen. Dan we verwachten. Dan we hopen. Soms begrijpen we elkaar werkelijk niet en worden we uiteindelijk verleid tot verschansingen. En als die verschansingen er eenmaal zijn, dan blijkt het bijzonder moeilijk om nog echt met elkaar te praten. Om nog echt naar elkaar te luisteren en om werkelijk te horen wat de ander bedoelt. Helaas zijn boosheid, wantrouwen, onbegrip en bovenal onmacht hiervan vaak het gevolg. En uiteindelijk leidt een hierop gebaseerde interactie altijd tot destructie. Hoe graag partijen het misschien diep in hun hart anders zouden wensen, de dialoog is verstoord. Vanochtend nog beschreef iemand dit proces voor mij schrijnend duidelijk: “We vallen elkaar uit de hand…”

Het verdrietige is dat hiermee het met de tijd zo zorgvuldig geconstrueerde bouwwerk dreigt in te storten. De muren vertonen scheuren, de stenen raken los, de sluitstukken vallen naar beneden. De Tempel die we met bloed, zweet en tranen, maar vooral met veel liefde met elkaar hebben gevormd, is in acuut gevaar. Tenzij… Tenzij we weten en voelen dat de fundamenten nog altijd intact zijn – de fundamenten waarop we al die tijd met elkaar hebben gebouwd. Die ons startpunt en onze thuishaven vormen en die ons telkens opnieuw uitnodigen om ons handelen te blijven bevragen en te blijven herijken.

Vanuit die basis mogen wij met hoop en vertrouwen de bouw hervatten. Maar durven wij dat ook? Kunnen wij dat ook? Kunnen wij dat alleen? Nee, dat kunnen we niet alleen. Wat is het dan prachtig om – terwijl we zelf misschien al bijna de moed hadden opgegeven – ineens een uitgestoken hand te zien… Een teken van broederlijke hulp, terwijl wij daar op dat moment in het geheel niet op durfden hopen. Ineens is daar een daadwerkelijk tastbaar worden van wat wij symbolisch zo mooi aanduiden als de broeder- en zusterketen die de wereld omspant. Natuurlijk spreken wij daar vaak over – en wat is het dan bijzonder om mensen ook echt als schakels in die keten te zien handelen. Wij zijn er werkelijk voor elkaar, zelfs – nee, juist – als het water ons aan de lippen staat.

Nu durven wij dan toch over te gaan tot de zo nodige wederopbouw van onze Tempel. We weten ons daarbij gesteund door broeders en zusters die ons hun hand toesteken vanuit de oprechte wens om te helpen. Die niets liever zien dan dat we destructie opnieuw omvormen tot constructie. Want dat is wat wij met elkaar willen zijn en blijven: bouwers!

Misschien past bij het proces dat wij doormaakten en doormaken wel de symboliek van de wind: de lentebries die ons koesterde, werd een stilte voor de storm. De storm stak op en ons gebouw begon te wankelen. In het oog van die storm vonden wij ternauwernood de adem om ons te herpakken en om ons streven niet kwijt te raken. En nu gaat die storm langzaamaan toch weer liggen. We kijken om ons heen. We zien de brokstukken. Maar we zien ook de fundamenten die ongeschonden bleven. En we nemen de gereedschappen weer op. De bouw kan hervat worden. Moge de wind dan worden tot een constructieve kracht die onze ziggurat, de tempeltoren die wij opnieuw zullen optrekken, beroert met de inspiratie van de hoop en de liefde…

Alziend

In dat oog
Waar de storm zich wegwaant,
Waar de storm zich ontkent,
Maar aanwezig, zo aanwezig…

Waar de handen omvatten
En de ziel zich bevrijdt
Van de flarden die trekken
En het woord dat verwaait.

Maar het zal me niet losraken,
Want de luwte is schijn
En de stroom zal me drijven
Tot ademsnood toe.

Windstilte bestaat niet…

Meer informatie: zie http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl

25/10 Vrijmetselarij, recht voor z’n raap: een verfrissende kijk op symboliek

Zoiets kan alleen in Zoetermeer. Een avond voor belangstellenden, in Zoetermeer.Veel loges maken daar flink werk van, en dat doen wij natuurlijk ook. En wij willen midden in de samenleving van Zoetermeer staan. Mysterieus wellicht, maar ook onderdeel van de zich steeds vernieuwende stad. Terug naar de avond voor belangstellenden. Daar is uitdrukkelijk iedereen welkom, dus ook uw partner. Wij hebben hard gewerkt aan een mooie kennismaking. Met vrijmetselaars (blijken toch gewoon ook mensen te zijn), aansprekende lezingen en met een drankje en versnaperingen. Vrijmetselaars nemen hun werk bijzonder serieus, en met een glimlach ook. Of u er achter komt wat de vrijmetselaar drijft? Wellicht. U bent in ieder geval van harte welkom om het mysterie van de vrijmetselarij te ontdekken!

Aanmelden: per email: divog@box.nl of per telefoon via onze voorlichter Dick Vogelaar: 06.533.501.03 

23 oktober: Lezing Maarten Zweers in Den Haag

Op 23 oktober a.s. start een fascinerend programma van lezingen in Den Haag. Loges van Vrijmetselaren in Den Haag en Zoetermeer hebben hun handen ineen geslagen en werken samen een een boeiend programma van 4 kennismakings-voordrachten waarvan die van Maarten Zweers de eerste zal zijn. Maarten is, naast begenadigd kenner van kunst, symboliek en muziek, een uitstekende spreker en ook een vrijmetselaar. Of dat laatste een reden geweest is om juist Maarten uit te nodigen voor de eerste lezing is ons niet duidelijk, maar zelfs zonder dat lidmaatschap blijft wat Maarten schrijft en zegt meer dan boeiend. Dit is het programma wat de Haagse Loges u bieden:

19:30-20:00 koffie/thee
20:00-21:00 lezing Maarten Zweers
21:00-21:15 koffie/thee pauze
21:15-22:00 vervolg & nabespreking
22:00-23:30 borrel (eigen rekening)

U kunt het een en ander tot in detail nalezen op de eigen website van de Haagse Vrijmetselaren.  Adres: Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131 2517 GW Den Haag.

Dan nog even terug naar de spreker voor dinsdagavond, Maarten Zweers. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen: zijn naam zegt mij niet veel hoewel ik ook vrijmetselaar ben. En dan is internet natuurlijk een prachtig hulpmiddel. Dit zegt zijn eigen website:

De activiteiten van Maarten Zweers zijn gebaseerd op de grote ideeënwereld, die in symbolische toneelstukken en opera’s verborgen is.

Analyses van symbolische theaterwerken:
Van diverse symbolische theaterwerken heeft Maarten Zweers analyses gemaakt.

  • Zijn analyses van de grote symbolische muziekdrama’s (opera’s)van Mozart Wagner en Richard Strauss zijn revolutionair. Maarten Zweers is de eerste die de integrale symboliek van deze werken bloot legt. De door hem ontwikkelde notatie-methode – de “partituur in woorden” – biedt een fascinerende muzikale analyse, die zowel voor de muzikale leek als de vakman interessant is.
  • Daarnaast analyseert hij vooral toneelstukken van Shakespeare.

De analyses van deze symbolische theaterwerken openbaren een ontzagwekkende, universele gedachtenwereld. Alle grote levensvragen worden wel ergens in één van deze werken aangesneden. Vele actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problemen blijken de hoofdthema’s te zijn.

Ik zal u niet vermoeien met mijn eigen interesse’s, maar daar waar de muziek van Richard Wagner en (vooral) Richard Strauss klinkt (en onze Nederlandse Johan Wagenaar) klinkt, daar voel ik mij thuis. Ik geloof direct dat Maarten Zweers hier prachtig over kan vertellen. Niet alleen over de muziek, maar juist ook over haar prachtige symboliek.

Ronald Mol in gesprek met Maarten Zweers. Over Wagner’s Ring des Nibelungen. Er staat u een prachtige avond te wachten, dat weet ik zeker!