Loges Regio Den Haag e.o.

Op deze pagina komen alle loges, om het even hoe ze zijn georganiseerd, op alfabetische volgorde onder elkaar te staan. Alle relevante contactgegevens zijn opgenomen, inclusief verwijzing(en) naar website. Later volgen de kenmerken van de loge. Nieuws en actuele gegevens over alle loges in Den Haag worden op de openingspagina bijgehouden. Deze pagina blijft continu in onderhoud, dat wil zeggen dat wij steeds bezig zijn om gegevens aan te vullen en te actualiseren maar het overzicht is compleet. Zoals aangegeven zijn alle loges in de lijst opgenomen. De organisaties zijn aangesloten bij of de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, of de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” of de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij of het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren.

1. Loges aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren (alleen mannen kunnen lid worden)

A:. L:. Driehoek
Samenkomst iedere dinsdagavond (Den Haag)

A:. L:. De Oude Plichten
Samenkomst iedere dinsdagavond (Den Haag)

A:. L:. De Ruwe Steen
Samenkomst iedere dinsdagavond (Den Haag)

A:. L:. De Vlammende Ster
Samenkomst iedere maandagavond (Den Haag)

A:. L:. De Vriendschap
Samenkomst iedere maandagavond (Den Haag)

A:. L:. Groot Nederland
Samenkomst iedere donderdagavond (Den Haag)

A:. L:. Het Schietlood
Samenkomst iedere 2e en 4e dinsdagavond (Den Haag)

A:. L:. La Vertu
Samenkomst iedere dinsdagavond (Leiden)

A:. L:. l’Age d’Or
Samenkomst iedere 1e en 3e woensdagavond (Leiden)

A:. L:. Silentium
Samenkomst iedere dinsdagavond  (Delft)

A:. L:. Hiram Abiff
Samenkomst iedere woensdagavond (Den Haag)

A:. L:. L’Union Frédéric
Samenkomst iedere maandagavond (Den Haag)

A:. L:. L’Union Royale
Samenkomst iedere dinsdagavond (Den Haag)

A:. L:. Le Véritable Zèle
Samenkomst iedere 4e maandagavond van de maand (Den Haag)

A:. L:. Pythagoras
Samenkomst iedere dinsdagavond (Zoetermeer)

A:. L:. Sint Jan
Samenkomst iedere donderdagavond (Den Haag)

A:. L:. Via Lucis
Samenkomst iedere 1e, 3e en 5e woensdagavond (Den Haag)

A:. L:. Vincent la Chapelle
Samenkomst iedere 2e en 4e donderdagavond (Den Haag)

A:. L:. De Waare Broedertrouw
Samenkomst iedere dinsdagavond (Gouda)

2. Loges aangesloten bij Le Droit Humain (mannen en vrouwen kunnen lid worden)

A:. L:. Gorges Martin I
Samenkomst iedere donderdagavond (Den Haag)

A:. L:. Saint Germain
Samenkomst iedere 2e en 4e dinsdagavond 20.00 uur (Den Haag)

A:. L:. Delta
Samenkomst twee keer per maand vrijdagavond 20.00 uur (Delft)

3. Loges aangesloten bij de NGGV (mannen en vrouwen kunnen lid worden)

A:. L:. Corona
Samenkomst 2e en 4e vrijdagavond (Den Haag)

A:. L:. La Liberté
Samenkomst 1e en 3e woensdagavond (Delft)

A:. L:. Pythagoras
Samenkomst 2e en 4e maandagavond (Gouda)

4. Loges aangesloten bij de NVV (mannen en vrouwen kunnen lid worden)

A:. L:. Rakoczy
Samenkomst twee keer per maand vrijdagavond (Den Haag)

5. Loges die autonoom zijn (mannen en vrouwen kunnen lid worden)

A:. L:. Ziggurat
Samenkomst twee keer per maand vrijdagavond (Den Haag)

A:. L:. Ishtar
Samenkomst twee keer per maand zondag (Leiden)

6. Loges aangesloten bij Grootloge voor Vrouwen (alleen vrouwen kunnnen lid worden)

A:. L:. Waterspiegel
Loge start naar per december 2015 (Gouda)