Over ons

Haagseloges is een initiatief om de vrijmetselarij toegankelijk en laagdrempelig te maken. Dit is geen website (of blog) dat de geheimen – als die er al zijn – te ontrafelen. Voor dat doel zijn er talloze andere en nuttige websites. Wij richten ons op vrijmetselaarsloges in Den Haag, om het even hoe die georganiseerd zijn. Ieder redactielid is vrijmetselaar, sommige verbonden aan loges die wij als ‘regulier’ zouden kunnen bestempelen, andere leden zijn afkomstig van gemengde loges, waar mannen en vrouwen gezamenlijk werken. Wij voelen ons ook verbonden met de Weefsters die wij beschouwen als onze zusterorde. De Weefsters hebben geen loge in Den Haag, maar wel in Delft en Leiden.

Wat willen wij bereiken?
Zoals genoemd willen wij vrijmetselarij, in de ruimste zin van het woord, toegankelijk en laagdrempelig maken. Bovendien willen wij actuele informatie delen, want er gebeurt veel in Den Haag (en omstreken) en loges hebben over het algemeen prachtige zaken te melden. Het zou fantastisch zijn als wij ons op termijn kunnen ontwikkelen als ‘startpunt’ voor hen die in (regio) Den Haag zoeken naar informatie over vrijmetselarij. Vrijmetselarij is in onze optiek ‘veel dingen doen’ maar vooral veel ‘beleven’. Actuele berichtgeving zal afgewisseld worden met onderwerpen die redactieleden zelf raken of meemaken. Dat kan en mag van alles zijn, maar zal in de regel een maçonniek karakter hebben.

Hoe zijn wij te bereiken?
Wij hebben ervoor gekozen om platform te zijn, dat wil zeggen de ‘drager van informatie.’ Iedere redacteur heeft zijn eigen emailadres dat steeds onder elk artikel is opgenomen. Bovendien heeft deze website (dit blog) een Twitter-account. U kunt op de website reageren op het artikel, u kunt de redacteur een bericht sturen per email of Twitter gebruiken om met ons te communiceren. Alle gegevens over loges die hier genoemd worden, inclusief haar contactgegevens, zijn op de website terug te vinden. Mocht u belangstelling hebben voor een loge, dan kunt u via die weg eenvoudig contact met hen opnemen.