Vrijmetselarij: het nieuwe magazine over…. vrijmetselarij!

De tijd staat niet stil. De maatschappij verandert en daarmee de context waarbinnen de vrijmetselarij een plek heeft. Dat vraagt soms om herbezinning op hoe, wanneer en met welke boodschap de Orde van Vrijmetselaren en de Loges naar buitentreden. Het hoofdbestuur van de Orde heeft zich hierover gebogen en een aantal beslissingen genomen. Eén daarvan is dat het Orde-magazine ‘KuZ’ (Ken U Zelve) een andere naam krijgt, een vlag die de lading moet dekken, zowel voor leden als voor niet leden. Die naam is kortweg ’Vrijmetselarij’ geworden. In december verschijnt het eerste nummer onder die naam en dat is ook nog eens een heel bijzondere uitgave.

Zeer boeiend decembernummer

Het decembernummer is bedoeld voor niet-vrijmetselaren, maar daarom zeker niet minder interessant voor de leden. Jaarlijks zal er zo’n voorlichtingsnummer verschijnen. In deze editie staan algemeen voorlichtende artikelen, maar ook korte interviews met Meesters, Gezellen en Leerlingen. Boeiend zijn verder de uitvoerigere interviews met Rabijn Soetendorp, ethica Heleen Dupuis, soefist Johan Witteveen, bisschop Bähr en Grootmeester Willem Meijer. Zij gaan allen in op de vrijmetselarij in verhouding tot hun eigen overtuiging.

Nooit weggooien!

Jaarlijks zal er voortaan zo’n voorlichtingsnummer verschijnen als nu in december. Maar dan voorafgaand aan de tweede zaterdag in september die voortaan de ‘Dag van de vrijmetselarij’ heet. Ieder jaar zal er voor zo’n dag een thema worden gekozen waarmee men naar buiten kan treden. Binnenkort zal daarover meer bekend worden. Al weer sinds enige tijd kan iedereen zich abonneren op het blad, ook niet-leden dus. De inhoud gaat daar ook steeds meer vanuit. Het hoofdbestuur hoort steeds vaker dat leden het blad bij kapper of tandarts op de leestafel laat liggen en heeft daar geen moeite mee.