Ziggurat: een nieuwe loge ziet het licht!

Een uitgestoken hand…

Soms lopen dingen heel anders dan we willen. Dan we verwachten. Dan we hopen. Soms begrijpen we elkaar werkelijk niet en worden we uiteindelijk verleid tot verschansingen. En als die verschansingen er eenmaal zijn, dan blijkt het bijzonder moeilijk om nog echt met elkaar te praten. Om nog echt naar elkaar te luisteren en om werkelijk te horen wat de ander bedoelt. Helaas zijn boosheid, wantrouwen, onbegrip en bovenal onmacht hiervan vaak het gevolg. En uiteindelijk leidt een hierop gebaseerde interactie altijd tot destructie. Hoe graag partijen het misschien diep in hun hart anders zouden wensen, de dialoog is verstoord. Vanochtend nog beschreef iemand dit proces voor mij schrijnend duidelijk: “We vallen elkaar uit de hand…”

Het verdrietige is dat hiermee het met de tijd zo zorgvuldig geconstrueerde bouwwerk dreigt in te storten. De muren vertonen scheuren, de stenen raken los, de sluitstukken vallen naar beneden. De Tempel die we met bloed, zweet en tranen, maar vooral met veel liefde met elkaar hebben gevormd, is in acuut gevaar. Tenzij… Tenzij we weten en voelen dat de fundamenten nog altijd intact zijn – de fundamenten waarop we al die tijd met elkaar hebben gebouwd. Die ons startpunt en onze thuishaven vormen en die ons telkens opnieuw uitnodigen om ons handelen te blijven bevragen en te blijven herijken.

Vanuit die basis mogen wij met hoop en vertrouwen de bouw hervatten. Maar durven wij dat ook? Kunnen wij dat ook? Kunnen wij dat alleen? Nee, dat kunnen we niet alleen. Wat is het dan prachtig om – terwijl we zelf misschien al bijna de moed hadden opgegeven – ineens een uitgestoken hand te zien… Een teken van broederlijke hulp, terwijl wij daar op dat moment in het geheel niet op durfden hopen. Ineens is daar een daadwerkelijk tastbaar worden van wat wij symbolisch zo mooi aanduiden als de broeder- en zusterketen die de wereld omspant. Natuurlijk spreken wij daar vaak over – en wat is het dan bijzonder om mensen ook echt als schakels in die keten te zien handelen. Wij zijn er werkelijk voor elkaar, zelfs – nee, juist – als het water ons aan de lippen staat.

Nu durven wij dan toch over te gaan tot de zo nodige wederopbouw van onze Tempel. We weten ons daarbij gesteund door broeders en zusters die ons hun hand toesteken vanuit de oprechte wens om te helpen. Die niets liever zien dan dat we destructie opnieuw omvormen tot constructie. Want dat is wat wij met elkaar willen zijn en blijven: bouwers!

Misschien past bij het proces dat wij doormaakten en doormaken wel de symboliek van de wind: de lentebries die ons koesterde, werd een stilte voor de storm. De storm stak op en ons gebouw begon te wankelen. In het oog van die storm vonden wij ternauwernood de adem om ons te herpakken en om ons streven niet kwijt te raken. En nu gaat die storm langzaamaan toch weer liggen. We kijken om ons heen. We zien de brokstukken. Maar we zien ook de fundamenten die ongeschonden bleven. En we nemen de gereedschappen weer op. De bouw kan hervat worden. Moge de wind dan worden tot een constructieve kracht die onze ziggurat, de tempeltoren die wij opnieuw zullen optrekken, beroert met de inspiratie van de hoop en de liefde…

Alziend

In dat oog
Waar de storm zich wegwaant,
Waar de storm zich ontkent,
Maar aanwezig, zo aanwezig…

Waar de handen omvatten
En de ziel zich bevrijdt
Van de flarden die trekken
En het woord dat verwaait.

Maar het zal me niet losraken,
Want de luwte is schijn
En de stroom zal me drijven
Tot ademsnood toe.

Windstilte bestaat niet…

Meer informatie: zie http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl

25/10 Vrijmetselarij, recht voor z’n raap: een verfrissende kijk op symboliek

Zoiets kan alleen in Zoetermeer. Een avond voor belangstellenden, in Zoetermeer.Veel loges maken daar flink werk van, en dat doen wij natuurlijk ook. En wij willen midden in de samenleving van Zoetermeer staan. Mysterieus wellicht, maar ook onderdeel van de zich steeds vernieuwende stad. Terug naar de avond voor belangstellenden. Daar is uitdrukkelijk iedereen welkom, dus ook uw partner. Wij hebben hard gewerkt aan een mooie kennismaking. Met vrijmetselaars (blijken toch gewoon ook mensen te zijn), aansprekende lezingen en met een drankje en versnaperingen. Vrijmetselaars nemen hun werk bijzonder serieus, en met een glimlach ook. Of u er achter komt wat de vrijmetselaar drijft? Wellicht. U bent in ieder geval van harte welkom om het mysterie van de vrijmetselarij te ontdekken!

Aanmelden: per email: divog@box.nl of per telefoon via onze voorlichter Dick Vogelaar: 06.533.501.03 

23 oktober: Lezing Maarten Zweers in Den Haag

Op 23 oktober a.s. start een fascinerend programma van lezingen in Den Haag. Loges van Vrijmetselaren in Den Haag en Zoetermeer hebben hun handen ineen geslagen en werken samen een een boeiend programma van 4 kennismakings-voordrachten waarvan die van Maarten Zweers de eerste zal zijn. Maarten is, naast begenadigd kenner van kunst, symboliek en muziek, een uitstekende spreker en ook een vrijmetselaar. Of dat laatste een reden geweest is om juist Maarten uit te nodigen voor de eerste lezing is ons niet duidelijk, maar zelfs zonder dat lidmaatschap blijft wat Maarten schrijft en zegt meer dan boeiend. Dit is het programma wat de Haagse Loges u bieden:

19:30-20:00 koffie/thee
20:00-21:00 lezing Maarten Zweers
21:00-21:15 koffie/thee pauze
21:15-22:00 vervolg & nabespreking
22:00-23:30 borrel (eigen rekening)

U kunt het een en ander tot in detail nalezen op de eigen website van de Haagse Vrijmetselaren.  Adres: Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131 2517 GW Den Haag.

Dan nog even terug naar de spreker voor dinsdagavond, Maarten Zweers. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen: zijn naam zegt mij niet veel hoewel ik ook vrijmetselaar ben. En dan is internet natuurlijk een prachtig hulpmiddel. Dit zegt zijn eigen website:

De activiteiten van Maarten Zweers zijn gebaseerd op de grote ideeënwereld, die in symbolische toneelstukken en opera’s verborgen is.

Analyses van symbolische theaterwerken:
Van diverse symbolische theaterwerken heeft Maarten Zweers analyses gemaakt.

  • Zijn analyses van de grote symbolische muziekdrama’s (opera’s)van Mozart Wagner en Richard Strauss zijn revolutionair. Maarten Zweers is de eerste die de integrale symboliek van deze werken bloot legt. De door hem ontwikkelde notatie-methode – de “partituur in woorden” – biedt een fascinerende muzikale analyse, die zowel voor de muzikale leek als de vakman interessant is.
  • Daarnaast analyseert hij vooral toneelstukken van Shakespeare.

De analyses van deze symbolische theaterwerken openbaren een ontzagwekkende, universele gedachtenwereld. Alle grote levensvragen worden wel ergens in één van deze werken aangesneden. Vele actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problemen blijken de hoofdthema’s te zijn.

Ik zal u niet vermoeien met mijn eigen interesse’s, maar daar waar de muziek van Richard Wagner en (vooral) Richard Strauss klinkt (en onze Nederlandse Johan Wagenaar) klinkt, daar voel ik mij thuis. Ik geloof direct dat Maarten Zweers hier prachtig over kan vertellen. Niet alleen over de muziek, maar juist ook over haar prachtige symboliek.

Ronald Mol in gesprek met Maarten Zweers. Over Wagner’s Ring des Nibelungen. Er staat u een prachtige avond te wachten, dat weet ik zeker!

Zeven Wegen naar het Licht: gezamenlijke dag voor belangstellenden

Op 20 oktober 2012 laten de Theosofische Vereniging in Nederland, Vrijmetselaarsloge Phoenix, Vrijmetselaarsloge Rakoczy, de Internationale Orde van de TafelrondeWerkgroep Naastenliefde en Begrip en White Eagle Stercentrum Den Haag, zien wat ze in huis hebben. Op de beurs hebben de deelnemers hun eigen informatiestand met boeken en gratis foldermateriaal. Iedere deelnemende vereniging presenteert in een korte bijeenkomst van ongeveer een half uur, wie zij is. Dat wil zeggen dat de loges veel laten zien van het werk dat tot nu toe niet zo zeer voor het voetlicht kwam.  De Werkgroep Naastenliefde en Begrip heeft een speciale tarotsessie onder leiding van een ervaren tarotiste.

Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, Den Haag.

Meer informatie bij:
Loge Den Haag: Wim Leys T 070 3250256
Loge Rakoczy Elly Keus http://www.rakoczy.nl
Loge Phoenix Yvonne Hesterman T 0174 213369
Tafelronde Aukje Boerlage T 070 3960407
White Eagle Stercentrum: Joke Wolda, T  070 3555012
WGNB: Gerry Danker T 070-3464235

Download folder hier: Zeven Wegen naar het Licht

8 september a.s. open dag in veel logegebouwen!

Op zaterdag 8 september 2012 is er open huis in veel logegebouwen. Vrijmetselaarsloges bieden deze dag een keur aan activiteiten. Ga eens in gesprek met een van de leden en bezoek de rituele ruimte. Hier en daar worden lezingen gegeven of is er een korte film of presentatie te zien. Er is informatiemateriaal dat u kunt meenemen. Veel van de gebouwen zijn al sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. De koffie of thee staat klaar.

Plato viert feest: 40 jaar gemengde vrijmetselarij in Den Haag!

Bescheiden zijn ze wel, de harde werkers (m/v) van Loge Plato in Den Haag. Op haar eigen website is er niets  over te vinden. Dat is niet erg, sterker nog, het siert de fraaie vereniging van broeders en zusters (zo noemen vrijmetselaars elkaar). En aan die bescheidenheid werken wij graag mee, behalve  als er zoiets moois is te vieren als een veertig jarig jubileum. Dat heeft men daar overigens goed begrepen: er is gefeest, met belangstellenden en met veel gelieerde vrijmetselaarsloges. Veertig jaar…

1972, een jaar met evenzoveel gebeurtenissen: President Nixon kondigt in San Clemente, Californië, de ontwikkeling aan van een herbruikbaar ruimteveer: hetSpaceshuttleprogrammaThe Godfather gaat in New York in première. De Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan. Het is de een na laatste missie van het Apolloprogrammawaarbij op de maan wordt geland. In de nacht van 17 juni belt de nachtwaker Wills, te Washington D.C., de politie op, om te melden dat vijf inbrekers op het hoofdkwartier van de democratische partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal, dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon, twee jaar later.Radio Veronica verhuist van 192 naar 538 meter in de middengolf. De zeezender is nu in vrijwel heel Nederland goed te ontvangen.Met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan het Apolloprogramma. De astronauten Cernan en Schmitt zijn vooralsnog de laatste mensen op de maan en zelfs de laatsten die ontsnapten aan de aardse zwaartekracht. In Reykjavik vindt de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken plaats. Bobby Fischer verslaat Boris Spasski.

Terug naar de harde werkers in Den Haag, dat bescheiden volk van Plato. Wij feliciteren ze van harte. Veertig jaar is warempel een mijlpaal. Volhardend en bescheiden ligt daar altijd een mooi fundament voor een even fraaie toekomst. Het is hun gegund. Ik wens hen van harte toe dat het licht van de werkzaamheden van Plato blijvend mag schijnen op even zovelen die zich direct of indirect door (de) vrijmetselarij laten inspireren.

Help, ik ben vrijmetselaar. Merkt U het?

Aardige titel voor een even aardig en bijzonder leesbaar boek. Met vijfenvijftig pagina’s lees je het snel door om het later – zoals ik – rustig nog eens te lezen, en daarna nog eens. De uitgever zegt er zelf dit over: “Vrijmetselaars streven er naar de wereld een beetje beter te maken. Ieder doet dat op zijn eigen wijze en naar eigen inzicht. Toch werken ze maar zelden in de volle schijnwerpers. Ligt dat aan de aard van de gemiddelde vrijmetselaar of aan het besloten karakter van de vrijmetselarij. Vaak weten we niet eens wie er vrijmetselaar is, laat staan hoe hij of zij zich buiten de loge manifesteert. Wordt het niet eens tijd daar wat opener over te zijn? Zes vrijmetselaars, zowel mannen als vrouwen, spreken er vrijmoedig over in dit boek.”  Er is veel over (de) vrijmetselarij geschreven. Soms vanuit de beleving van de vrijmetselaar zelf. Het is wat minder gebruikelijk om verschillende vrijmetselaren in een boek(je) ruimte te geven. Vrijmetselaren die bovendien niet altijd bij dezelfde bloedgroep behoren. Dat alleen al maakt nieuwsgierig. “De vrijmetselaars, een geheimzinnige club en waarom zou je erbij willen. Hun geheimzinnige beslotenheid leidt tot wilde speculaties.” Zo begint de IKON documentaire ‘Het mysterie van de Vrijmetselaars.’ De aardige aanvliegroute van dit boekje is om juist eens niet te werken vanuit die geheimzinnigheid maar juist vanuit de persoon zelf. Dat levert mooie inzichten op. Een aanrader! Zie hier voor informatie over de uitgever.

Vrijmetselarij: het nieuwe magazine over…. vrijmetselarij!

De tijd staat niet stil. De maatschappij verandert en daarmee de context waarbinnen de vrijmetselarij een plek heeft. Dat vraagt soms om herbezinning op hoe, wanneer en met welke boodschap de Orde van Vrijmetselaren en de Loges naar buitentreden. Het hoofdbestuur van de Orde heeft zich hierover gebogen en een aantal beslissingen genomen. Eén daarvan is dat het Orde-magazine ‘KuZ’ (Ken U Zelve) een andere naam krijgt, een vlag die de lading moet dekken, zowel voor leden als voor niet leden. Die naam is kortweg ’Vrijmetselarij’ geworden. In december verschijnt het eerste nummer onder die naam en dat is ook nog eens een heel bijzondere uitgave.

Zeer boeiend decembernummer

Het decembernummer is bedoeld voor niet-vrijmetselaren, maar daarom zeker niet minder interessant voor de leden. Jaarlijks zal er zo’n voorlichtingsnummer verschijnen. In deze editie staan algemeen voorlichtende artikelen, maar ook korte interviews met Meesters, Gezellen en Leerlingen. Boeiend zijn verder de uitvoerigere interviews met Rabijn Soetendorp, ethica Heleen Dupuis, soefist Johan Witteveen, bisschop Bähr en Grootmeester Willem Meijer. Zij gaan allen in op de vrijmetselarij in verhouding tot hun eigen overtuiging.

Nooit weggooien!

Jaarlijks zal er voortaan zo’n voorlichtingsnummer verschijnen als nu in december. Maar dan voorafgaand aan de tweede zaterdag in september die voortaan de ‘Dag van de vrijmetselarij’ heet. Ieder jaar zal er voor zo’n dag een thema worden gekozen waarmee men naar buiten kan treden. Binnenkort zal daarover meer bekend worden. Al weer sinds enige tijd kan iedereen zich abonneren op het blad, ook niet-leden dus. De inhoud gaat daar ook steeds meer vanuit. Het hoofdbestuur hoort steeds vaker dat leden het blad bij kapper of tandarts op de leestafel laat liggen en heeft daar geen moeite mee.

Er blaast een frisse wind door Den Haag!

Vrijmetselarij in Den Haag is springlevend! En nu zie ik u denken: ‘Die predikt voor eigen parochie’ en misschien is dat wel zo, maar vandaag viel mij het enthousiasme van broeders en zusters van de verschillende loges weer op. Het is even rustig geweest op de andere website die over loges in Den Haag schrijft. De redactie had het druk met van alles, en meer van dat. Maar nu was het moment daar. Een frisse kijk naar dit weblog en naar de loges waarover wij zo graag schrijven. En in dat proces kijken wij heel goed naar de manier waarop vrijmetselaars zich in Den Haag presenteren. Bij de start van Haagseloges had slechts een deel van de loges in Den Haag hun website op orde. En tot ons groot genoegen (en soms een beetje onze verbazing) blijkt dan nu slechts een uitzondering. In feite nodigen wij u heel hartelijk uit om die websites eens te bekijken! Sommige websites springen er uit, bijvoorbeeld die van loge De Ruwe Steen: helder, met veel informatie en achtergrond over loge en vrijmetselarij. En laten wij dan ook loge Het Schietlood niet vergeten: met wat meer ‘warmte’ omgeven, en evenzo informatief. Loge Phoenix mogen wij zeker niet vergeten. Fraai vormgegeven, en bijna mysterieus. Wij zien een trend – en daar zijn wij blij mee – dat loges zeker meer tijd besteden aan hun aanwezigheid op internet. Ze zijn beter te vinden, en – heel belangrijk – op dat internet ‘zeggen’ die loges ook meer. Als belangstellende kun je nog meer vinden, en kun je je nog beter voorbereiden en dat is een mooie verdienste van alle hardwerkende broeders en zusters die zich daarvoor enorm inspannen. Inmiddels starten sommige loges ook met slimme campagnes: via AdWords van Google wordt gestreden om de gunst van de bezoeker. Of dat een handige ontwikkeling is vragen wij ons af maar de toekomst zal het leren. Ons blog krijgt de komende weken ook een update. Inmiddels is de agenda aangepast en zijn de links naar de verschillende loges bijgewerkt. En – beloofd is beloofd – ook wij gaan er weer fris tegenaan, met fraaie artikelen want er is voldoende te melden over vrijmetselarij, zeker in Den Haag!

Auteur: Frits frits@logepythagoras.nl

‘Ask a Freemason’ Benjamin Franklin vertelt..!

Het is niet helemaal helder hoe dit idee is ontstaan. Het idee om een ‘oud’ karakter uit de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten, wij hebben het hier over Bejaming Franklin, te laten vertellen over de waarden van Vrijmetselarij. Opdrachtgever is Grand Lodge of Masons in Massachusetts het hoofdbestuur van de ‘reguliere’ vrijmetselarij van die staat. Maar verder is er niet zoveel over te vinden. Dan hoeft ook niet. De drie flimpjes die op Youtube staan, ze duren steeds iets van vijf minuten) zijn bijzonder fraai. En waarom? Omdat ‘Benjamin’ ons iets zegt over de fundamentele waarden die vrijmetselarij als eeuwen uitdraagt. Waarden die – is mijn en onze bescheiden mening – blijven inspireren. En misschien mogen wij ons als vrijmetselarij die boodschap van ‘Benjamin’ wel een beetje aantrekken.  Een bijdrage van de gewaardeerde staatsman en vrijmetselaar staat hieronder. Alle video’s kunt u hier bekijken!