Er blaast een frisse wind door Den Haag!

Vrijmetselarij in Den Haag is springlevend! En nu zie ik u denken: ‘Die predikt voor eigen parochie’ en misschien is dat wel zo, maar vandaag viel mij het enthousiasme van broeders en zusters van de verschillende loges weer op. Het is even rustig geweest op de andere website die over loges in Den Haag schrijft. De redactie had het druk met van alles, en meer van dat. Maar nu was het moment daar. Een frisse kijk naar dit weblog en naar de loges waarover wij zo graag schrijven. En in dat proces kijken wij heel goed naar de manier waarop vrijmetselaars zich in Den Haag presenteren. Bij de start van Haagseloges had slechts een deel van de loges in Den Haag hun website op orde. En tot ons groot genoegen (en soms een beetje onze verbazing) blijkt dan nu slechts een uitzondering. In feite nodigen wij u heel hartelijk uit om die websites eens te bekijken! Sommige websites springen er uit, bijvoorbeeld die van loge De Ruwe Steen: helder, met veel informatie en achtergrond over loge en vrijmetselarij. En laten wij dan ook loge Het Schietlood niet vergeten: met wat meer ‘warmte’ omgeven, en evenzo informatief. Loge Phoenix mogen wij zeker niet vergeten. Fraai vormgegeven, en bijna mysterieus. Wij zien een trend – en daar zijn wij blij mee – dat loges zeker meer tijd besteden aan hun aanwezigheid op internet. Ze zijn beter te vinden, en – heel belangrijk – op dat internet ‘zeggen’ die loges ook meer. Als belangstellende kun je nog meer vinden, en kun je je nog beter voorbereiden en dat is een mooie verdienste van alle hardwerkende broeders en zusters die zich daarvoor enorm inspannen. Inmiddels starten sommige loges ook met slimme campagnes: via AdWords van Google wordt gestreden om de gunst van de bezoeker. Of dat een handige ontwikkeling is vragen wij ons af maar de toekomst zal het leren. Ons blog krijgt de komende weken ook een update. Inmiddels is de agenda aangepast en zijn de links naar de verschillende loges bijgewerkt. En – beloofd is beloofd – ook wij gaan er weer fris tegenaan, met fraaie artikelen want er is voldoende te melden over vrijmetselarij, zeker in Den Haag!

Auteur: Frits frits@logepythagoras.nl