Eén jaar later…

Het is precies één jaar geleden dat ik hier een stukje schreef. ‘Rumoer binnen de Vrijmetselarij’ heet het schrijfsel dat goed gelezen is zie ik nu. In het kader van ‘het bloed kruipt..’ een voorzichtige poging om dit platform nieuw leven in te blazen. Dat is nog niet eenvoudig: er zijn veel vrijmetselaren, en binnen die groep zijn er bovendien veel kundige schrijvers. Maar ze (die vrijmetselaren dus) publiceren heel matig. Eigenlijk helemaal niet. De (officieel) website van de gezamenlijke loges in Den Haag (GoDN)  is sinds juni 2014 niet meer aangepast. Eigenlijk jammer, want ze hebben beslist wat te melden. Eén van de loges die op maandag bij elkaar komt bestaat niet meer (De Vlammende Ster), heel jammer. De overige loges lijken niet (meer) te investeren in online aanwezigheid. Twee loges steken met kop en schouders boven de rest uit: L’Union Royale (maar: waarom is de agenda leeg) en Groot Nederland verspreiden een duidelijke en vooral aantrekkelijke boodschap. Goed – bedenk ik mij – als niemand, dan… Met hoog gespannen verwachting kijk ik naar de hoofdpagina van de Nederlandse Vrijmetselaren (GoDN), die pronkt hier. Jammer: in het 13 koppig hoofdbestuur zitten schijnbaar geen aanjagers voor het verkopen van het moois dat vrijmetselarij biedt: vreemd want de twee loges die wel snappen hoe dat werkt zitten bij wijze van spreken om de hoek. Leuk is wel dat Loge Ziggurat – ooit gehuisvest in Zoetermeer – haar intrek heeft genomen bij 14 (nu 13) andere loges die ook in Den Haag werken. Loge Ziggurat werkt gemengd (met mannen en vrouwen dus) en het gaat hen heel goed begrijp ik. De website heeft enorm veel inhoud en vooral veel tekst die – wat is het toch met de vrijmetselaars – niet (heel) actueel (meer) is.

Den Haag – om kort te gaan – is eigenlijk te leuk om niet over te schrijven. Hoe onaantrekkelijk de boodschap misschien ook is verpakt: de vrijmetselaren, en dat zijn mannen en vrouwen, zijn stuk voor stuk inspirerende mensen met een mooie boodschap bovendien. Die boodschap zit een beetje verpakt in dit product dat ik op Youtube tegenkom. Het stukje van Mat Herben (ook vrijmetselaar) begint op 0.29. Het is weinigen gegeven om zo kort en krachtig vrijmetselarij neer te zetten. Het derde compliment in dit stukje, en daar laat ik het vandaag even bij!

 

 

Vrijmetselaars en Tempeliers!

Hoe zit dat nu toch met die Tempeliers en vrijmetselaars? De een zal er absoluut van overtuigd zijn dat de vrijmetselaars rechtstreeks van de Tempeliers afstammen, de ander zal dit weerleggen door te zeggen dat het tijdspad tussen het verdwijnen van de Tempeliers en en het ontstaan van de vrijmetselaars te groot is. Niemand zal er ooit het fijne van weten omdat bijna alle geschriften van de Tempeliers vernietigd zijn door de toenmalige Katholieke heersers. En dan komen we op het woordje ” bijna” want vanaf het woord “bijna” ga ik mijn persoonlijke mening ventileren.

Persoonlijk denk ik namelijk dat de Tempeliers niet in zijn geheel verdwenen zijn. Met name in het Noorden van Spanje hadden de Tempeliers namelijk nog lang in de tijdslijn een dikke vinger in de pap. Langs de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela beheerden zij wegen, herbergen en ziekenhuizen. In Jeruzalem beheerden en beschermden de Tempeliers de grond waar ooit de Tempel van Salomo had gestaan. De Tempel van Salomo die tot ieders verbeelding sprak, Christenen en Moslims, ze deden er allemaal hun kennis op.  Met name in Frankrijk zijn de Tempeliers flink vervolgd en sommige orden gingen op in de Johannieters en andere hospitaalridders. Langzaam aan werden de Tempeliers en hun invloed, kleiner en kleiner en gingen ze op in hun omgeving. Met het opgaan in hun omgeving gingen ze ook hun kennis verspreiden. En die kennis was breed. Architectuur, bouwen, geldzaken, ontwerpen, (reken)kunst, het beheersen van diverse talen etc etc, niets was de Tempelier onbekend. Het is dan ook mijn inziens niet onwaarschijnlijk dat de kennis van de Tempelier ook in de bouwgilden terecht kwamen. Vele gilden werden ondersteunt door de Dogmatische kerk en werd hun vrijheid van denken en uitvoeren beperkt. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die zich onder het juk van de macht wilden onttrekken en zo ontstonden er de “vrije” gilden. Gilden die voor hun eigen mening en heel belangrijk hun eigen geld wilde zorgen zonder het juk van de heersende macht. Een soort ZZP’ers van de middeleeuwen. En een van die vrije gilden waren de Vrije Metselaars. De meeste gilden zijn opgehouden te bestaan, ik ben er van overtuigd dat er in die gilden ook “Tempelierskennis” heeft gezeten. Het gilde der vrije Metselaars veranderde geleidelijk aan van hardwerkende ambachtslieden in een gilde van mensen die de keuze maken om met de “bouwsymbolieken” aan zichzelf te werken. Kennis en gebruiken die door ” verdwaalde” Tempeliers de wijde wereld in werden gebracht. De kennis van de Tempeliers is nog steeds terug te vinden in o.a. de financiele wereld, de (vermoedelijke) gebruiken zijn wellicht nog terug te vinden in de huidige Vrijmetselarij. Maar zeker weten, dat kan niemand. Over mijn theorie over de raakvlakken van de Tempelier en de Vrijmetselaar valt veel te zeggen. Zoals de Vrijmetselaar zegt “compareren”. Want ieder mens staat vrij om zijn/ haar gedachten vrij te uiten zonder elkaars gelijk te halen maar te leren van elkaars gedachten en studie.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl

Een levenshouding voor vrije burgers

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. Hoge idealen die zijn vastgelegd in de beginselverklaring. Toch is de vrijmetselaar geen wereldvreemde wereldverbeteraar. Vrijmetselaren willen positief en creatief denkende mensen zijn, die met beide benen op de grond staan. Wie daar anders over denkt, is slachtoffer van een taai vooroordeel.

De vrijmetselaar komt in loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt van de gelijkheid, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens die beantwoordt aan zijn hoge roeping. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Iemand die zijn ‘Sitz im Leben’, zijn draai gevonden heeft. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. In hedendaags Nederlands zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Een vrijmetselaar zal niet betweterig optreden, maar zijn mening vergelijken met die van een ander. De scheidslijn die gewoonlijk in de vrijmetselarij wordt getrokken, is: Denkt een kandidaat dogmatisch? Een vrijmetselaar zoekt zelfstandig naar waarheid. Iemand die de wijsheid in pacht denkt te hebben, is uitgezocht en heeft in de Orde dus niet veel te zoeken. Een overtuigd atheïst zal evenmin lid willen worden, ook hij zoekt niet meer en weet het allemaal al. De Orde is overigens niet tegen het dogma als leerstelling, wel tegen een dogma dat anderen dwingend wordt opgelegd. Veel vrijmetselaars zijn praktiserend lid van een kerk. Zij aanvaarden de geloofsartikelen vrijwillig en uit overtuiging. De vrijmetselarij geeft verdieping aan hun geloofsbeleving en gelegenheid tot dialoog met andersdenkenden.

Over een aantal essentiële punten zijn vrijmetselaren het zeker eens:

  1. Alle mensen zijn gelijkwaardig (maar niet gelijk!) en deel van de algemene broederschap der mensen;
  2. Ieder mens heeft het recht zelfstandig te zoeken naar waarheid;
  3. Ieder mens is verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten;
  4. Ieder mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl