Vrijmetselaars en Tempeliers!

Hoe zit dat nu toch met die Tempeliers en vrijmetselaars? De een zal er absoluut van overtuigd zijn dat de vrijmetselaars rechtstreeks van de Tempeliers afstammen, de ander zal dit weerleggen door te zeggen dat het tijdspad tussen het verdwijnen van de Tempeliers en en het ontstaan van de vrijmetselaars te groot is. Niemand zal er ooit het fijne van weten omdat bijna alle geschriften van de Tempeliers vernietigd zijn door de toenmalige Katholieke heersers. En dan komen we op het woordje ” bijna” want vanaf het woord “bijna” ga ik mijn persoonlijke mening ventileren.

Persoonlijk denk ik namelijk dat de Tempeliers niet in zijn geheel verdwenen zijn. Met name in het Noorden van Spanje hadden de Tempeliers namelijk nog lang in de tijdslijn een dikke vinger in de pap. Langs de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela beheerden zij wegen, herbergen en ziekenhuizen. In Jeruzalem beheerden en beschermden de Tempeliers de grond waar ooit de Tempel van Salomo had gestaan. De Tempel van Salomo die tot ieders verbeelding sprak, Christenen en Moslims, ze deden er allemaal hun kennis op.  Met name in Frankrijk zijn de Tempeliers flink vervolgd en sommige orden gingen op in de Johannieters en andere hospitaalridders. Langzaam aan werden de Tempeliers en hun invloed, kleiner en kleiner en gingen ze op in hun omgeving. Met het opgaan in hun omgeving gingen ze ook hun kennis verspreiden. En die kennis was breed. Architectuur, bouwen, geldzaken, ontwerpen, (reken)kunst, het beheersen van diverse talen etc etc, niets was de Tempelier onbekend. Het is dan ook mijn inziens niet onwaarschijnlijk dat de kennis van de Tempelier ook in de bouwgilden terecht kwamen. Vele gilden werden ondersteunt door de Dogmatische kerk en werd hun vrijheid van denken en uitvoeren beperkt. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die zich onder het juk van de macht wilden onttrekken en zo ontstonden er de “vrije” gilden. Gilden die voor hun eigen mening en heel belangrijk hun eigen geld wilde zorgen zonder het juk van de heersende macht. Een soort ZZP’ers van de middeleeuwen. En een van die vrije gilden waren de Vrije Metselaars. De meeste gilden zijn opgehouden te bestaan, ik ben er van overtuigd dat er in die gilden ook “Tempelierskennis” heeft gezeten. Het gilde der vrije Metselaars veranderde geleidelijk aan van hardwerkende ambachtslieden in een gilde van mensen die de keuze maken om met de “bouwsymbolieken” aan zichzelf te werken. Kennis en gebruiken die door ” verdwaalde” Tempeliers de wijde wereld in werden gebracht. De kennis van de Tempeliers is nog steeds terug te vinden in o.a. de financiele wereld, de (vermoedelijke) gebruiken zijn wellicht nog terug te vinden in de huidige Vrijmetselarij. Maar zeker weten, dat kan niemand. Over mijn theorie over de raakvlakken van de Tempelier en de Vrijmetselaar valt veel te zeggen. Zoals de Vrijmetselaar zegt “compareren”. Want ieder mens staat vrij om zijn/ haar gedachten vrij te uiten zonder elkaars gelijk te halen maar te leren van elkaars gedachten en studie.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl