Een nieuw platform voor reguliere metselaars!

Twitter is een medium dat pijlsnel informatie geeft, en als je de goede mensen volgt, dan hoor je nog eens wat. Op dit platform kijken wij uit met het melden van ‘interne’ informatie want wat in de beslotenheid van de loge ligt, dan moet daar wat ons betreft ook blijven. Wij verwelkomen ieder initatief dat zich richt op het verspreiden van informatie over Vrijmetselarij, in het bijzonder in Den Haag. Het is Twitter dat ons op de hoogte bracht van deze website: vrijmetselarijdenhaag.nl Er staat nog niet veel op, maar dat kan in enkele dagen veranderen. Dit platform lijkt een forum te worden voor 15 Haagse Loges behorend tot de Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Wij zullen de ontwikkelingen daar met belangstelling volgen natuurlijk. Wij wensen onze broeders (deze loges kennen geen zusters) alle succes en een voortreffelijke start.