Wees een licht(je)

De tijd van de lichtfeesten is weer aangebroken. Kerstfeest, Sint Jan of Joelfeest, overal ter wereld wordt wel een lichtfeest gehouden.  Al van oudsher heeft de mens behoefte om licht in de duisternis te maken en om de duisternis te doen laten verdwijnen. We steken kaarsen, lampen en vuren aan en vragen de een of andere Schepper om de duisternis te laten verdwijnen. we staan een momentje stil bij de minderbedeelden in de wereld en overdenken ook nog even snel het afgelopen jaar. En na een Winter Sint Jan of na de kerstnacht spoeden wij ons naar de tafel des overvloeds en eten en drinken wij tot we erbij neervallen. Lekker gezellig, weg met de duisternis.

Ik wil even terug naar het momentje voor de minderbedeelden. Niet om een vingertje op te steken en niet om het feest van licht te verduisteren. Wel om een stukje bewustwording. Is het namelijk wel eens in u opgekomen om zelf een lichtje in de duisternis te zijn? Om 1 dag in deze donkere koude maand iemand een handreiking met warmte en liefde te geven om deze donkere periode door te komen? een kerstpakket naar de voedselbank, een kerstkaartje naar een gedetineerde of een zakje patat aan een dakloze geven is een lichtje geven dat nog lang blijft branden. Een dagje soep uitdelen of een eenzame oudere bezoeken vergt een dagje opoffering maar dan heb je ook wel wat! Je verspreid licht en je krijgt licht. Gelooft u mij als ik u zeg dat uw feest van Licht nog mooier wordt als u zelf het Licht verspreid.

Rest mij u warme, liefdevolle en fijne kerstdagen te wensen.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl


Warmte

Vind u nu ook niet dat de telefoon minder vaak overgaat? Of dat de deurbel steeds minder vaak rinkelt?  We hebben email, MSN, Skype, Hyves, LinkedIn, Facebook en Twitter. Als je ziek bent en je vermeldt dat op je social media, dan krijg je virtuele sinaasappeltjes, vitamientjes en knuffels of in het beste geval krijg je een respect of een “dat vind ik leuk” Het is alleen wel wrang als je net zeer slecht nieuws hebt geplaatst en je een “dat vind ik leuk” berichtje binnen krijgt. Berichten die je plaatst worden steeds minder gelezen omdat je een overload aan virtuele “vrienden” hebt. Ik zal eerlijk zijn, ook ik werk hier aan mee. Je hebt ook bijna geen keuze meer, je wordt meegesleurd in de ontwikkelingen van deze tijd.

Helaas bespeur ik deze “modernisering” ook in de Vrijmetselarij. Het is prachtig dat er mooie sites zoals deze op de digitale snelweg staan. De keerzijde is dat mijn inziens de warmte verdwijnt. Oudere Broeders en Zusters die geen internet hebben gaan buiten de boot vallen. Maar realiseren wij dat ons ook? Of hebben we het daarvoor net iets te druk gekregen. De telefoon oppakken om even te bellen is zoooo uit de tijd. daarmee wordt het voor de mens die geen internet heeft wel erg stil. Alhoewel ik digitaal ook helemaal “up to date” ben, mis ik ook het telefoontje met een belangstellende stem. Je krijgt een mailtje met de vraag hoe het is, je stuurt een mailtje terug met hoe het met je gaat en dat de koffie warm staat en vervolgens hoor je niets meer. Ik zie mailtjes over en weer vliegen hoe het met Broeder J. gaat. Iedereen is belangstellend over zijn gezondheid en iedereen is ook op de hoogte van zijn gezondheid, behalve Broeder J. En ondanks dat ik zelf ook in deze valkuil ben gestapt, baal ik hier enorm van! Want door de digitale “warmte” verliezen we wel de menselijke warmte die toch aanzienlijk prettiger is. een stem aan de oor, een bloemetje brengen ipv sturen geeft zoveel malen meer voldoening.  Internet is makkelijk om snel te informeren of op te zoeken maar biedt geen warme hand. Laten we weer even terug gaan naar de ouderwetse manier en elkaar even opzoeken of bellen. Want alleen zo blijft de zo bijzondere Broeder (Zuster)band bestaan.

Ik ga aankomende week naar Broeder J. Al zal broeder J. dat niet meer weten of mij herkennen maar Broeder J. heeft behoefte aan warmte en heeft in mijn maçonnieke weg, heel veel betekend.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl

Modernisering!

Modernisering! Een proces dat ook gaande is binnen de Vrijmetselarij. Deze site, haagseloges.nl is er o.a. een van, waar ik met heel veel plezier aan meewerk.

En over dat moderniseren is best nog wel wat te doen. Het is ook wat, al die moderne fratsels en frutsels tegenwoordig. De “nieuwe” garde wil meer openheid en transparantie en zich openstellen via het nieuwerwetse internet. Met Argusogen bekijkt de “oudere” garde dit proces. Want laten we wel wezen, gaat er niet wat van de magie verloren? Ik ben er een van de “nieuwe” garde en nog vrouw ook. Dat vrouw zijn, werkt overigens niet tegen mij. Ik had namelijk de keuz3 om mij aan te sluiten bij een gemengde orde of  bij de weefsters. Ik koos voor de gemengde orde en word door de broeders van de “reguliere” orde met open armen ontvangen, zelfs de “oudere en conservatieve” broeder. Zo was mijn eerste bouwstuk dat ik ooit opleverde bij de broeders van een reguliere loge. Alleen bij officiële bijeenkomsten kan ik niet gezellig op visite komen.

Vind ik dat erg, zult u zich waarschijnlijk afvragen? En dan moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ik dat niet erg vind. Ik ben namelijk van mening dat je niet moet wroeten in oude tradities. De broederband die “de mannen” hebben vind ik namelijk redelijk uniek. Ik zal dan ook nooit en te nimmer een voorstander zijn van het “opengooien” van manneloges voor vrouwen. Wel ben ik een voorstander om alle loges gemengd of ongemengd, man of vrouw onder een overkoepelend orgaan te hebben en om de vrije keuze te hebben om je eigen loge open te stellen voor het andere geslacht. Dus daar ben ik wel “nieuwerwets” in.

En dan de transparantie en openheid die met de modernisering van de Vrijmetselarij samenhangt. De tijd is voorbij dat pa of moe op een doordeweekse avond stiekem met een tas onder de arm verdween naar onbekende oorden. Zeggen dat je vrijmetselaar bent behoort tegenwoordig ook tot de mogelijkheden. Alleen wordt dat door sommige mensen, door de waas van geheimzinnigheden uit het verleden en door de huidige complot-theorien, een beetje argwanend bekeken. Tenslotte zou je weleens een bok onder je arm vandaan kunnen toveren of de totale wereldmacht naar je toe willen trekken.

Maar goed, ik dwaal af…..

Ik ben wel een voorstander van openheid maar wel met de nodige terughoudendheid. Ik vond het toch wel zijn charme hebben om bij mijn inwijding voor de allereerste keer de tempel te betreden. Ik ben blij dat ik ondanks dat ik alles op internet kan vinden het niet heb gedaan. Voor mij was het als een mooi cadeau, waarvan ik nooit had durven dromen dat ik het ooit zou krijgen. Transparantie is goed maar dan wel met het cadeaupapiertje er nog omheen.

Meewerken aan modernisering doe ik met liefde maar dan wel met de charme van de oude tradities, welke voor sommige geheimzinnig zal zijn. Ik wil als vrijmetselaar in de maatschappij staan en niet in de toekomst een poppetje in een computerspel zoals deze site de toekomst van de vrijmetselarij heeft voorspeld.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl

Een levenshouding voor vrije burgers

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. Hoge idealen die zijn vastgelegd in de beginselverklaring. Toch is de vrijmetselaar geen wereldvreemde wereldverbeteraar. Vrijmetselaren willen positief en creatief denkende mensen zijn, die met beide benen op de grond staan. Wie daar anders over denkt, is slachtoffer van een taai vooroordeel.

De vrijmetselaar komt in loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt van de gelijkheid, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens die beantwoordt aan zijn hoge roeping. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Iemand die zijn ‘Sitz im Leben’, zijn draai gevonden heeft. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. In hedendaags Nederlands zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Een vrijmetselaar zal niet betweterig optreden, maar zijn mening vergelijken met die van een ander. De scheidslijn die gewoonlijk in de vrijmetselarij wordt getrokken, is: Denkt een kandidaat dogmatisch? Een vrijmetselaar zoekt zelfstandig naar waarheid. Iemand die de wijsheid in pacht denkt te hebben, is uitgezocht en heeft in de Orde dus niet veel te zoeken. Een overtuigd atheïst zal evenmin lid willen worden, ook hij zoekt niet meer en weet het allemaal al. De Orde is overigens niet tegen het dogma als leerstelling, wel tegen een dogma dat anderen dwingend wordt opgelegd. Veel vrijmetselaars zijn praktiserend lid van een kerk. Zij aanvaarden de geloofsartikelen vrijwillig en uit overtuiging. De vrijmetselarij geeft verdieping aan hun geloofsbeleving en gelegenheid tot dialoog met andersdenkenden.

Over een aantal essentiële punten zijn vrijmetselaren het zeker eens:

  1. Alle mensen zijn gelijkwaardig (maar niet gelijk!) en deel van de algemene broederschap der mensen;
  2. Ieder mens heeft het recht zelfstandig te zoeken naar waarheid;
  3. Ieder mens is verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten;
  4. Ieder mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap.

Auteur: Linda linda@haagseloges.nl