Zeven Wegen naar het Licht: gezamenlijke dag voor belangstellenden

Op 20 oktober 2012 laten de Theosofische Vereniging in Nederland, Vrijmetselaarsloge Phoenix, Vrijmetselaarsloge Rakoczy, de Internationale Orde van de TafelrondeWerkgroep Naastenliefde en Begrip en White Eagle Stercentrum Den Haag, zien wat ze in huis hebben. Op de beurs hebben de deelnemers hun eigen informatiestand met boeken en gratis foldermateriaal. Iedere deelnemende vereniging presenteert in een korte bijeenkomst van ongeveer een half uur, wie zij is. Dat wil zeggen dat de loges veel laten zien van het werk dat tot nu toe niet zo zeer voor het voetlicht kwam.  De Werkgroep Naastenliefde en Begrip heeft een speciale tarotsessie onder leiding van een ervaren tarotiste.

Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, Den Haag.

Meer informatie bij:
Loge Den Haag: Wim Leys T 070 3250256
Loge Rakoczy Elly Keus http://www.rakoczy.nl
Loge Phoenix Yvonne Hesterman T 0174 213369
Tafelronde Aukje Boerlage T 070 3960407
White Eagle Stercentrum: Joke Wolda, T  070 3555012
WGNB: Gerry Danker T 070-3464235

Download folder hier: Zeven Wegen naar het Licht

8 september a.s. open dag in veel logegebouwen!

Op zaterdag 8 september 2012 is er open huis in veel logegebouwen. Vrijmetselaarsloges bieden deze dag een keur aan activiteiten. Ga eens in gesprek met een van de leden en bezoek de rituele ruimte. Hier en daar worden lezingen gegeven of is er een korte film of presentatie te zien. Er is informatiemateriaal dat u kunt meenemen. Veel van de gebouwen zijn al sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. De koffie of thee staat klaar.

Plato viert feest: 40 jaar gemengde vrijmetselarij in Den Haag!

Bescheiden zijn ze wel, de harde werkers (m/v) van Loge Plato in Den Haag. Op haar eigen website is er niets  over te vinden. Dat is niet erg, sterker nog, het siert de fraaie vereniging van broeders en zusters (zo noemen vrijmetselaars elkaar). En aan die bescheidenheid werken wij graag mee, behalve  als er zoiets moois is te vieren als een veertig jarig jubileum. Dat heeft men daar overigens goed begrepen: er is gefeest, met belangstellenden en met veel gelieerde vrijmetselaarsloges. Veertig jaar…

1972, een jaar met evenzoveel gebeurtenissen: President Nixon kondigt in San Clemente, Californië, de ontwikkeling aan van een herbruikbaar ruimteveer: hetSpaceshuttleprogrammaThe Godfather gaat in New York in première. De Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan. Het is de een na laatste missie van het Apolloprogrammawaarbij op de maan wordt geland. In de nacht van 17 juni belt de nachtwaker Wills, te Washington D.C., de politie op, om te melden dat vijf inbrekers op het hoofdkwartier van de democratische partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal, dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon, twee jaar later.Radio Veronica verhuist van 192 naar 538 meter in de middengolf. De zeezender is nu in vrijwel heel Nederland goed te ontvangen.Met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan het Apolloprogramma. De astronauten Cernan en Schmitt zijn vooralsnog de laatste mensen op de maan en zelfs de laatsten die ontsnapten aan de aardse zwaartekracht. In Reykjavik vindt de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken plaats. Bobby Fischer verslaat Boris Spasski.

Terug naar de harde werkers in Den Haag, dat bescheiden volk van Plato. Wij feliciteren ze van harte. Veertig jaar is warempel een mijlpaal. Volhardend en bescheiden ligt daar altijd een mooi fundament voor een even fraaie toekomst. Het is hun gegund. Ik wens hen van harte toe dat het licht van de werkzaamheden van Plato blijvend mag schijnen op even zovelen die zich direct of indirect door (de) vrijmetselarij laten inspireren.

Help, ik ben vrijmetselaar. Merkt U het?

Aardige titel voor een even aardig en bijzonder leesbaar boek. Met vijfenvijftig pagina’s lees je het snel door om het later – zoals ik – rustig nog eens te lezen, en daarna nog eens. De uitgever zegt er zelf dit over: “Vrijmetselaars streven er naar de wereld een beetje beter te maken. Ieder doet dat op zijn eigen wijze en naar eigen inzicht. Toch werken ze maar zelden in de volle schijnwerpers. Ligt dat aan de aard van de gemiddelde vrijmetselaar of aan het besloten karakter van de vrijmetselarij. Vaak weten we niet eens wie er vrijmetselaar is, laat staan hoe hij of zij zich buiten de loge manifesteert. Wordt het niet eens tijd daar wat opener over te zijn? Zes vrijmetselaars, zowel mannen als vrouwen, spreken er vrijmoedig over in dit boek.”  Er is veel over (de) vrijmetselarij geschreven. Soms vanuit de beleving van de vrijmetselaar zelf. Het is wat minder gebruikelijk om verschillende vrijmetselaren in een boek(je) ruimte te geven. Vrijmetselaren die bovendien niet altijd bij dezelfde bloedgroep behoren. Dat alleen al maakt nieuwsgierig. “De vrijmetselaars, een geheimzinnige club en waarom zou je erbij willen. Hun geheimzinnige beslotenheid leidt tot wilde speculaties.” Zo begint de IKON documentaire ‘Het mysterie van de Vrijmetselaars.’ De aardige aanvliegroute van dit boekje is om juist eens niet te werken vanuit die geheimzinnigheid maar juist vanuit de persoon zelf. Dat levert mooie inzichten op. Een aanrader! Zie hier voor informatie over de uitgever.

Nieuws: 16 april 2011, Open Dag ook met Gemengde Loges!

Wij weten niet of dit de eerste keer is, maar het komt niet vaak voor. De Open Dag voor Vrijmetselaars in Den Haag en verre omstreken stond natuurlijk al eerder vast. Gisteren werd bekend dat daaraan ook Gemengde Loges gaan deelnemen. En dat initiatief juichen wij van harte toe. Want er valt de 16e april van alles te beleven in Den Haag en in het Logegebouw. Maar nu valt er – en dat is onze bescheiden mening – ook echt te kiezen. Wij hebben in ieder geval begrepen dat (lees onder andere hier) er Loges (uit Den Haag) die verbonden zijn aan de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” dat dan naast alle 15 Loges, wij noemen die ‘regulier’ die ook in het Logegebouw gevestigd en is er nog een loge uit Zoetermeer die zich daar voor het eerst presenteert. Dus zou het zomaar kunnen dat er 17 misschien wel 18 loges zijn. En dat is uniek! Wij hebben het vermoeden dat iedere loge koortsachtig bezig is met de voorbereiding van deze mooie dag (16 april dus). Meer naar die datum toe zal hier meer informatie komen, maar zet vooral 16 april 2011 in uw agenda. Open is ‘open’ dat wil zeggen dat iedereen ook echt van harte welkom is om nader kennis te maken met het bruisende mysterie dat vrijmetselarij heet!

3 maart 2011: Open Avond Alphen a/d Rijn

De Vrijmetselarij bestaat al honderden jaren. Maar wat is het en waar staat het voor? In boeken en films wordt daar druk over gespeculeerd. Voor VrijmetselaarslogeDe Getande Rand’ uit Alphen aan den Rijn is dat reden genoeg om een open avond te organiseren voor belangstellenden op 3 maart aanstaande. Daar kunnen geïnteresseerden en belangstellenden kennis maken met de Vrijmetselarij. Op deze avond zal de voorzittend meester van de loge, na u welkom te hebben geheten, een algemene inleiding geven over de beginselen van de vrijmetselarij. Hierna zullen enkele leden een korte voordracht houden, waarin zij vertellen, waarom zij zich ooit hebben aangesloten bij de vrijmetselarij en wat dit voor hen persoonlijk betekent. Aansluitend zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De voorlichtingsavond wordt gehouden op donderdagavond 3 maart 2011 in Driehoorne, Restaurant De Vrienden, Uranusstraat 500, Alphen aan den Rijn. U wordt dan verwacht tussen kwart vóór acht en acht uur. De avond duurt tot ongeveer tien uur, half elf. Deze avond is gratis toegankelijk. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. Ook uw partner. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is zeker niet verplicht. Tel: 0172 – 433873 secretaris.loge222@vrijmetselarij.nl

De Dieren

De dieren

De landman gaat, nu de avond is gevallen,
En de arbeid slaapt, voor ’t laatst zijn hoeve rond;
Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen,
En als zijn schaduw volgt hem trouw de hond.

Hij toeft bij ’t vee, en luister hoe het ademt;
Rond schoft en horen hangt een warme damp,
Die met een geur van zomer hem bewademt,
En in een nimbus nevelt om de lamp.

Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden,
Verwelkomd door een dreunend hoefgeklop;
Hij spreekt hen aan, en streelt een ruig behaarden,
Een speelsch hem toegestoken manenkop.

En als hij eindlijk, rustig na ’t volbrachte,
De handen boven ’t vlammend houtvuur heft,
Vervult hem nog de ontroerende gedachte
Aan wat rondom hem leeft en niet beseft.

Hij peinst, en leest in ’t boek met koopren sloten
Het hoofdstuk uit, dat Noachs tocht beschrijft,
Hoe de arke met haar simple reisgenooten
Lang op den oeverlozen zondvloed drijft.

Gansch in het wonderbaar verhaal verloren,
Terwijl hij mijmrend in den haardgloed staart,
Lijkt het hem of, door God daartoe verkoren,
Hij met zijn dieren over ’t water vaart.

Aart van der Leeuw (1876-1931)

Op bezoek bij A:. L:. Plato (Den Haag)

“‘Verwondering is het begin van wijsbegeerte.” Plato. Er zijn er meer, loges die zich Plato noemen. In Den Haag ook. Deze Achtbare Loge Plato is een gemengde loge dat wil zeggen: open voor mannen en vrouwen. Ik was niet zomaar op bezoek, ik was uitgenodigd om een verheffing van een broeder mee te maken. Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap van (in beginsel) drie graden. De eerste graad is die van leerling, met spreekt dan van een inwijding. De tweede graad is die van gezel en dat is een bevordering. De laatse graad is die van meester en dat heet een verheffing. Mijn eerste bezoek aan een gemende loge, en dan ook nog zo’n speciale gelegenheid als een verheffing. Over de verheffing kan ik niets zeggen, behalve dat ik onder de indruk was van de wijze waarop die ‘plechtigheid’ werd uitgevoerd. Plato is een vrij kleine loge maar met zeer betrokken broeders en zusters. Bovendien viel mij op dat zij zich weet te versterken door net zo betrokken broeders en zusters uit vrijwel alle gewesten van Nederland. Klein is wat dat betreft dus relatief.

Een nieuwe loge: A:.L:. Pentagram 301

Het is vandaag een heugelijke dag. Een nieuwe loge, een nieuw geluid. Vandaag is Deventer de plaats waar een nieuwe loge het licht mag zien, de A:.L:. Pentagram ontsteekt vandaag haar lichten. Dat is fraai. Dit is de tweede keer dat de redactie aanwezig mag zijn bij zo’n memorabel moment. De eerste was in Zoetermeer, bij A:.L:. Pythagoras en nu dus in Deventer. Heeft wellicht niets met loges in Den Haag te maken, en toch maken wij hier – en met trots – melding van. Vanuit een druilerig maar niet minder mooi Den Haag wensen wij onze broeders in Deventer een sprankelend begin en een heel fraai bestaan. Dat u een licht mag zijn voor uzelf en vooral voor uw omgeving.